Return to homepageCancer

Synthroid

Synthroid

Generic Synthroid używa się w leczeniu niskej aktywności tarczycy i leczenia lub tłumienia różnych typów wola. Również używa się z chirurgijej i innymi lekami dla walki z niektórymi składnikami raka tarczycy.

zl 0.85
Więcej info »;
Afinitor

Afinitor

Everolimus jest lekiem przeciwnowotworowym, który zakłóca wzrost komórek nowotworowych i spowalnia ich rozprzestrzenianie się w organizmie. Everolimus jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka nerki, raka piersi lub guza mózgu. Jest również stosowany w leczeniu niektórych rodzajów zaawansowanych lub postępujących nowotworów żołądka, jelit lub trzustki.

zl 95.28
Więcej info »;
Arimidex

Arimidex

Generic Arimidex is used for treating breast cancer in women who have been through menopause, including women with disease progression after tamoxifen therapy.

zl 12.97
Więcej info »;
Casodex

Casodex

Generic Casodex is used for treating prostate cancer.This medicine is intended for use with other medicines.

zl 20.12
Więcej info »;
Dekarsinohills

Dekarsinohills®

Healthy Cell Care Ayurvedic Formulation dekarsinohills has the antioxidant, anti-inflammatory, anti-allergic & cell renewal properties functions as a complimentary supplementary therapy in cell care. Immune boosting properties helps in reducing fatigue and improving energy levels. Also may help to avoid complications & prolongs healthy life.

zl 0.77
Więcej info »;
Eulexin

Eulexin

Generic Eulexin is an antiandrogen. It works in the body to prevent the actions of androgens (male hormones). It is used in the treatment of prostate cancer.

zl 6.97
Więcej info »;
Femara

Femara

Letrozole jest lekiem hormonalnym, który zmniejsza poziom estrogenu u kobiet po menopauzie. Powoduje spowolnienie wzrostu pewnych typów guzów piersi, które powoduje wzrost hormonu wzrostu w organizmie. Letrozol jest stosowany w leczeniu raka piersi i macicy po menopauzie.

zl 3.46
Więcej info »;
Ibrutinib

Ibrutinib

Ibrutinib jest rodzajem leku przeciwnowotworowego zwanego inhibitorem kinazy. Ibrutinib pomaga spowolnić tempo postępu niektórych nowotworów krwi, działając przeciwko rakowym limfocytom B, rodzajowi białych krwinek. Robi to poprzez blokowanie sygnalizacji kinazy tyrozynowej Brutona (BTK). BTK to białko znajdujące się na komórkach B, które instruuje komórki B, aby pozostały żywe i wielokrotne.

zl 38.92
Więcej info »;
Lenalidomide

Lenalidomide

Lek generyczny o nazwie Lenalidomide wpływa na układ odpornościowy. Stymuluje reakcję systemu immunologicznego spowalniając wzrost guzów. Lenalidomide wykorzystywany jest do leczenia niedokrwistości (niedoboru krwinek czerwonych w organizmie), szpiczaka mnogiego (nowotwór wynikający z postępującej choroby krwi) i chłoniaka komórek płaszcza (rzadki nowotwór węzłów chłonnych). Lek jest stosowany u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym wywołanym obecnością nieprawidłowego chromosomu. To zaburzenie nosi również nazwę MDS z izolowaną delecją 5q-, ponieważ objawia się ono brakiem części chromosomu 5. U osób z tym zaburzeniem szpik kostny nie wytwarza wystarczającej ilości zdrowych krwinek czerwonych. Lenalidomide nie należy stosować w przypadku chorowania na przewlekłą białaczkę limfocytową, chyba że pod ścisłą kontrolą lekarza. Lenalidomid może zwiększać ryzyko zgonu z powodu poważnych problemów z sercem u osób chorujących na przewlekłą białaczkę limfocytową.

zl 17.30
Więcej info »;
Melatonin

Melatonin

Ludzie stosują melatoninę w celu uregulowania wewnętrznego zegara. Stosuje się go do łagodzenia jet lagu, do dostosowywania cyklów snu u osób, których codzienne godziny pracy zmieniają się (zaburzenia ze względu na zmienne godziny pracy), a także pomaganie osobom niewidomym w ustalaniu cyklu dziennego i nocnego. Melatonina jest również używana do leczenia bezsenności; zespołu opóźnionej fazy snu (DSPS); zaburzenia snu fazy REM (RBD); bezsenność związana z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); bezsenność z powodu niektórych leków na nadciśnienie zwanych beta-blokerami; zaburzenia snu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem, porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną. Jest również stosowany jako środek wspomagający sen po zaprzestaniu stosowania leków benzodiazepinowych oraz w celu zmniejszenia skutków ubocznych po rzuceniu palenia. Niektórzy ludzie stosują melatoninę w chorobie Alzheimera lub utracie pamięci (demencja), chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), bezsenności spowodowanej lekami beta-blokerami, endometriozą, dzwonieniem w uszach, depresją lub sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD), łagodne zaburzenia psychiczne, niealkoholowa choroba wątroby, zespół chronicznego zmęczenia (CFS), fibromialgię, zespół niespokojnych nóg, chorobę zapalną zwaną sarkoidozą, schizofrenią, migreną i innymi bólami głowy, utratą wzroku związaną z wiekiem, łagodnym przerostem prostaty (BPH) zapalenie oskrzeli, zespół jelita drażliwego (IBS), utrata masy kostnej (osteoporoza), zaburzenia ruchowe zwane dyskretną dyskinezą (TD), kwas refluksowy, Helicobacter pylori (H. pylori), sprawność fizyczna, niepłodność, epilepsja, starzenie się, menopauza, zespół metaboliczny, do regeneracji po zabiegach chirurgicznych, pobudzenie spowodowane znieczuleniem, stresem, zaburzeniami ruchowymi mimowolnymi (dyskineza późna), zmiany tętna, tachykardia, delirium, zaburzenia kontrolowania oddawania moczu, ból żuchwy, zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz w celu antykoncepcyjnym.

zl 3.60
Więcej info »;
Neomercazole

NeoMercazole

Neo-Mercazole tabletki zawierają carbimazole, lek przeciwtarczycowy stosowany w leczeniu nadczynności tarczycy lub nadczynności tarczycy, znanej również jako choroba Grave’a lub wole, w celu zmniejszenia wysokiego poziomu hormonu tarczycy.

zl 5.41
Więcej info »;
Nolvadex

Nolvadex

Generic Nolvadex jest stosowany w leczeniu raka piersi, który dał przerzuty do innych miejsc w organiźmie. Jest również stosowany razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu innych typów raka piersi. Jest stosowany u kobiet, które mają wysokie ryzyko raka piersi i kobiet z DCIS (po zabiegu chirurgicznym i promieniowaniu) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia raka piersi.

zl 1.80
Więcej info »;
Premarin

Premarin

Generic Premarin jest stosowany w leczeniu objawów menopauzy (uderzenia gorąca, bóle głowy, poty nocne, suchość pochwy). Również stosowany w celu zapobiegania osteoporozie (słabe kości) po menopauzie, do leczenia niedoboru estrogenu, raka prostaty lub raka sutka.

zl 9.14
Więcej info »;
Sprycel

Sprycel

Dasatinib jest lekiem przeciwnowotworowym, który spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w organizmie. Dasatinib stosuje się u dorosłych i dzieci w leczeniu typu raka krwi zwanego przewlekłą białaczką szpikową (CML) z chromosomem Philadelphia. Dasatinib leczy również ostrą białaczkę limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ALL) u dorosłych i dzieci.

zl 14.05
Więcej info »;
Tasigna

Tasigna

Nilotynib jest lekiem przeciwnowotworowym, który zatrzymuje wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w organizmie. Nilotynib stosuje się w leczeniu nowotworu krwi zwanego przewlekłą białaczką szpikową chromosomem Philadelphia (CML) u dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 1 roku. Nilotynib zwykle podaje się po nieudanej próbie leczenia innymi lekami.

zl 92.67
Więcej info »;
Xtandi

Xtandi

Enzalutamid jest środkiem antyandrogennym. Działa w organizmie, hamując działanie androgenów (męskich hormonów). Enzalutamid stosuje się w leczeniu raka prostaty. Enzalutamid stosuje się razem z innymi lekami lub w połączeniu z leczeniem operacyjnym.

zl 200.79
Więcej info »;
Abiraterone

Abiraterone

Abirateron działa poprzez zmniejszanie produkcji androgenów w organizmie. Androgeny są męskimi hormonami, które mogą powodować przerost prostaty. Abirateron stosuje się razem z lekami sterydowymi (prednizolonem lub metyloprednisolonem) w leczeniu raka prostaty z przerzutami. Abirateron stosuje się u mężczyzn, u których raka prostaty nie można leczyć operacyjnie lub innymi lekami.

zl 43.25
Więcej info »;
Alkeran

Alkeran

Alkeran jest przeciwnowotworowym („antineoplastycznym” lub „cytotoksycznym”) lekiem do chemioterapii.  Ten lek jest klasyfikowany jako „środek alkilujący”. Alkeran jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego, raka jajnika, nerwiaka niedojrzałego, mięsaka prążkowanego macicy, raka piersi, czerniaka. Tabletki można również stosować w niektórych trybach kondycjonowania przed przeszczepem szpiku kostnego.

zl 54.06
Więcej info »;
Aromasin

Aromasin

Aromasin lowers estrogen levels in postmenopausal women, which may slow the growth of certain types of breast tumors that need estrogen to grow in the body. Aromasin is used to treat breast cancer in postmenopausal women. It is often given to women whose cancer has progressed even after surgery, radiation, or other cancer medications have been tried without success.

zl 16.22
Więcej info »;
Cytomel

Cytomel

Cytomel z substancją czynną liothyronine jest wytwarzaną formą hormonu tarczycy trijodotyroniny (T3). Jest najczęściej stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy i śpiączki obrzęku śluzowatego.

zl 4.32
Więcej info »;
Droxia

Droxia

Generic Droxia is used for treating skin cancer, cancer of the ovary or chronic myelocytic leukemia that is recurrent, has spread or cannot be helped with surgery. It may also be used with radiation to control skin cancers of the head and neck.

zl 6.05
Więcej info »;
Evista

Evista

Generic Evista is used for treating and preventing osteoporosis (bone thinning) in women who are past menopause. It is also used to reduce the risk of invasive breast cancer in certain women who are past menopause.

zl 4.32
Więcej info »;
Gleevec

Gleevec

Generic Gleevec interferes with the growth of some cancer cells. Generic Gleevec is used to treat certain types of leukemia (blood cancer), bone marrow disorders, and skin cancer, or certain tumors of the stomach and digestive system.

zl 21.62
Więcej info »;
Kisqali

Kisqali

Generic Kisqali (ribociclib) to lek przeciwnowotworowy, który zakłóca wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w organizmie. Jest stosowany w leczeniu hormonozależnego raka piersi u kobiet. Ribociclib stosuje się tylko wtedy, gdy nowotwór ma negatywny wynik na białko zwane receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2). Białko HER2 może przyspieszyć wzrost komórek nowotworowych. Lek ten jest stosowany, gdy nowotwór postępuje lub rozprzestrzenia się na inne części ciała po innych zabiegach. Kisqali zazwyczaj podaje się w połączeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, takim jak letrozole (Femara) lub fulvestrant (Faslodex).

zl 308.90
Więcej info »;
Leukeran

Leukeran

Leukeran jest lekiem przeciwnowotworowym, który zakłóca wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych w organizmie. Chlorambucil jest stosowany w leczeniu kilku rodzajów raka, w tym choroby Hodgkina i niektórych rodzajów białaczki lub chłoniaka.


zl 17.30
Więcej info »;
Moringa

Moringa®

Moringa® is also used to reduce swelling, increase sex drive (as an aphrodisiac), prevent pregnancy, boost the immune system, and increase breast milk production. Some people use it as a nutritional supplement or tonic. Moringa contains proteins, vitamins, and minerals. As an antioxidant, it seems to help protect cells from damage.

zl 0.77
Więcej info »;
Nexavar

Nexavar

Nexavar jest lekiem przeciwnowotworowym, który spowalnia procesy wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych w organizmie. NexAVAR stosuje się w leczeniu raka wątroby, tarczycy lub odmiany nowotworu nerki noszącego nazwę zaawansowanego raka nerkokomórkowego.

zl 34.60
Więcej info »;
Pomalyst

Pomalyst

Pomalidomide jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotwór będący wynikiem postępującej choroby krwi). Pomalidomide jest zwykle podawany po bezskutecznym wypróbowaniu co najmniej dwóch innych leków. Pomalidomide jest również stosowany w leczeniu mięsaka Kaposiego związanego z AIDS, gdy inne leki nie działały lub przestały działać.

zl 43.24
Więcej info »;
Rheumatrex

Rheumatrex

Generic Rheumatrex is used for treating certain types of cancer, severe psoriasis or rheumatoid arthritis in certain patients.

zl 3.25
Więcej info »;
Tarceva

Tarceva

Lek generyczny o nazwie Tarceva (erlotinib) jest lekarstwem na nowotwory, który dociera do miejsca namnażania się komórek nowotworowych i spowalnia ich rozprzestrzenianie w organizmie. Erlotynib stosowany jest do leczenia niedrobnokomórkowego nowotworu płuc, trzustki, które rozprzestrzeniają się na inne części ciała (przerzuty). Erlotynib jest zwykle podawany po tym, gdy inne leki okazują się nieskuteczne.

zl 144.15
Więcej info »;
Xeloda

Xeloda

Generyczna Xeloda(Kapecytabina) jest lekiem zawierającym substancję czynną kapecytabinę, która zaburza wytwarzanie się białek potrzebnych komórkom nowotworowym do ich reprodukcji. Preparat wskazany jest w leczeniu niektórych rodzajów raka piersi, jelita grubego lub odbytnicy.

zl 85.05
Więcej info »;
Pozostając na naszej stronie automatycznie zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.