Return to homepageGastrointestinal tract

Aciphex

Aciphex

Generic Aciphex is used to treat symptoms of gastroesophageal reflux disease (GERD) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. It is also used to promote healing of erosive esophagitis (damage to your esophagus caused by stomach acid).

zl 2.66
Więcej info »;
Acofide

Acofide

Acofide (Acotiamid) jest stosowany w leczeniu funkcjonalnej niestrawności. Pomaga złagodzić objawy, takie jak wzdęcie po posiłku, ból w nadbrzuszu/dyskomfort i przedwczesne uczucie sytości. Acotiamid zwiększa uwalnianie acetylcholiny, substancji chemicznej, która może zwiększyć ruchliwość jelita.

zl 13.07
Więcej info »;
Arsohills

Arsohills®

Arsohills Tablets – hemoroidal formula.Ayurvedic Hemorrhoids formulation may have the lubricant, laxative, stool softener properties of Suran, Triphala and Senna helps ease the passage of stools, constipation & regulates the bowel movement. Antioxidant & hemostatic properties of Nagkeshar helps to reduce excessive bleeding. Anti-inflammatory properties may control the swelling of hemorrhoids.

zl 0.87
Więcej info »;
Asacol

Asacol

Generic Asacol is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).

zl 3.48
Więcej info »;
Barley Grass

Barley Grass®

Organic Barleygrass tablets contain Minerals, Calcium, Iron, Potassium, Chlorophyll, Vitamins such as A, C, B1, B2, folic acid and B12. Due to its detoxifying properties it helps in weight loss regimen ans gives a healthy boost. It may help increase body’s self healing properties. Its alkalizing properties may heal urinary tract & kidney problems.

zl 0.97
Więcej info »;
Bonnisan

Bonnisan®

Bonnisan® - herbal ayurvedic carminative and digestive, which relieve symptoms of colic in gastrointestinal disorders in infants and children. As a daily health supplement, it prevents digestive complaints.

zl 28.97
Więcej info »;
Bonnispaz

Bonnispaz®

Bonnispaz® - an unique herbal medicine recommended for spasms and colic in infants. Safe, herbal and doctor-recommended phytopharmaceutical.

zl 19.13
Więcej info »;
Bowelcare

Bowelcare®

Bowelcare® facilitates satisfying elimination by cleansing the intestinal walls, helping to remove toxins and waste and improving peristalsis. Excellent for rejuvenating the gastrointestinal tract, Bowelcare® is a warming nurturing demulcent, providing soothing support for the colon.

zl 1.33
Więcej info »;
Buscopan

Buscopan

BUTYLSCOLOPAMINE(other names of active ingridient - scopolamine butylbromide, butylhyoscine and hyoscine butylbromide) is an anticholinergic medicine. Butylscopolamine has many effects in the body including decreasing the secretion of fluids, slowing the stomach and intestines, and dilation of the pupils. Butylscopolamine is used to relieve nausea, vomiting, and dizziness associated with motion sickness and recovery from anesthesia and surgery. Butylscopolamine may also be used in the treatment of parkinsonism, spastic muscle states, irritable bowel syndrome, diverticulitis, and other conditions.

zl 3.27
Więcej info »;
Canasa

Canasa

Canasa (Mesalamine rectal) organiczny związek chemiczny, aminowa pochodna kwasu salicylowego. Substancja, głównie w leczeniu wrzodziejącego zapalenie jelita grubego, zapalenie odbytnicy, mesalamine również wykorzystany, żeby przeszkadzać symptomom wrzodowego zapalenia okrężnicy.

zl 8.71
Więcej info »;
Carafate

Carafate

Generic Carafate is used for treating and preventing ulcers.

zl 2.49
Więcej info »;
Celebrex

Celebrex

Generic Celebrex używa się w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenia kości i stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, młodzieńczego zapalenia stawów i bólu miesiączkowego. Również ten lek może używać w rodzinną polipowatością gruczolakowatą, aby zmniejszyć liczbę polipów (narośla) w obszarze odbytnicy.

zl 3.02
Więcej info »;
Celol

Celol®

Wapń to minerał, który występuje naturalnie w żywności. Wapń jest niezbędny do normalnego funkcjonowania organizmu, szczególnie do budowy i utrzymania kości w dobrym. Węglan wapnia stosuje się w celu zapobiegania lub leczenia niedoboru wapnia.

zl 1.69
Więcej info »;
Cheerio Fluoride

Cheerio fluoride®

Pasta do zębów Cheerio to zwykła pasta do zębów dla dzieci, która zapobiega i chroni szkliwo zębów przed atakiem bakterii. Zawiera Sodium monofluorophosphate, który jest leczniczym żelem doustnym z fluorem. Dzięki odpowiednim technikom szczotkowania pomoże zapobiegać próchnicy w młodym wieku.

zl 87.09
Więcej info »;
Colofac

Colofac

Generic Colofac is used for treatment of irritable bowel syndrome. It is also indicated for treatment of gastrointestinal spasm secondary to organic disorder.

zl 4.60
Więcej info »;
Creon

Creon

Lek generyczny o nazwie Creon jest kombinacją trzech enzymów (białek): proteazy, lipazy i amylazy. Enzymy te są zwykle wytwarzane przez trzustkę, pełnią ważną rolę podczas trawienia tłuszczów, białek i cukrów. Pankrealipaza jest wykorzystywana do zastępowania tych enzymów w przypadku, gdy organizm nie produkuje ich wystarczających ilości. Brak tych enzymów może być spowodowany przez niektóre choroby, takie jak mukowiscydoza, przewlekłe zapalenie trzustki, lub zatkanie przewodów trzustkowych. Pankrealipaza może być również stosowana po zabiegu wycięcia trzustki.

zl 10.89
Więcej info »;
Cytotec

Cytotec

Generic Cytotec (Misoprostol) zmniejsza wydzielanie soku żołądkowego I pomaga chroni żołądek od uszkodzenia które mogą być spowodowane poprzez niesteroidowy lek przeciwzapalny (NSAID), jak na przykład aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve), celecoxib, diclofenac, indomethacin, meloxicam i inne. Misoprostol używa się w celu zapobiegania wrzody żołądka podczas leczenia aspirinem czy NSAID. Misoprostol może powodować wady wrodzone, przedwczesny poród, pęknięcie macicy, poronienie czy niekompletne poronienie i niebezpieczne krwawienia z macicy. Nie używajcie Misoprostol przy ciąży. Jeśli jesteście w stanie zajść w ciążę, trzeba mieć negatywny test ciążowy przed rozpoczęciem leczenia. Należy sużywać skuteczną antykoncepcję w celu zapobiegania ciąży w czasie leczenia.

zl 4.05
Więcej info »;
Detoxilhills

Detoxilhills®

Detoxhills Tablets are synergistically selected and blended together to form easy to swallow tablets. It may help in gently cleansing and detoxifying the liver, colon and the whole body. It may also help in managing constipation, flushing out toxins, and may improve the digestion. It may also help in enhancing the immune system. Additionally, these palatable tablets may encourage the whole-body detox and increase the energy levels. These tablets may help in healthy detoxification and thus aid in digestion. It also supports normal bowel functioning.

zl 0.77
Więcej info »;
Digeshills

Digeshills®

Healthy digestive system ayurvedic formulation Digeshills has the carminative & bowel cleansing properties of Haritaki, Triphala, Belgarba gently cleanses the intestinal walls ensuring regular bowel movements. Antioxidant & digestive properties of Ajma, Jeera, Chitrak, Indrajav detoxifies the digestive toxins and thus aid digestion & metabolism. Also effective on associated problems like gas, acidity & flatulence.

zl 0.77
Więcej info »;
Dramamine

Dramamine

Dimenhydrinate is used to prevent and treat nausea, vomiting, dizziness, and vertigo associated with motion sickness.

zl 2.54
Więcej info »;
Dulcolax

Dulcolax

Generic Dulcolax is a stimulant laxative. It acts directly on the bowels, stimulating the bowel muscles to cause a bowel movement. Bisacodyl is used for relieving occasional constipation and irregularity.

zl 2.18
Więcej info »;
Fenugreek Vegie

Fenugreek Vegie®

Well-known today as a culinary herb, fenugreek has been valued since ancient times for its unique ability to promote healthy carbohydrate and lipid metabolism.

zl 0.97
Więcej info »;
Ginger Vegie

Ginger Vegie®

Ginger is a valued herb for its carminative and stimulation action on the gastrointestinal tract. It helps to eliminate gas and is considered to be helpful in digestion, motion sickness and stomach cramps. Ginger has warming properties, it is traditionally used to enhance circulation and lessen pain. Modern study has shown that ginger is beneficial for various types of pain, and the effects may be comparable to popular pain supplements. Digestion Support Ginger is a valued herb for its carminative and stimulant action on the gastrointestinal tract. Ginger helps eliminate gas.

zl 0.87
Więcej info »;
Haridra

Haridra

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.

zl 0.72
Więcej info »;
Haritaki Vegie

Haritaki Vegie®

Haritaki has active ingredient tannin which stimulates evacuation of the bowels- can be defined as a mild form of laxative action. It may help improve digestion, promote the absorption of nutrients, and regulate colon function.This has been backed up with numerous modern scientific studies demonstrating the positive effect of its component herb to provide astringent, laxative, anti oxidant and rejuvenative effect.

zl 0.87
Więcej info »;
Imodium

Imodium

Generic Imodium is used for treating symptoms of certain types of diarrhea. It is also used to decrease the amount of discharge from an ileostomy.

zl 1.74
Więcej info »;
Lasuna

Lasuna

Lasuna (Garlic/Allium sativum) is well-known as a pungent, culinary spice in several cultures; the herb is one of the most researched plants for its medicinal benefits. Scientists at the Department of Medicinal Chemistry, Hebrew University-Hassadah Medical School, Jerusalem, recently studied Lasuna for its antioxidant activity and support of normal cardiovascular function. They found the herb to be supportive of normal plasma lipid levels and noted its various ‘positive influences’ (Molecular Nutrition and Food Research, November 2007, 51(11):1365-81).

zl 0.72
Więcej info »;
Liv First

Liv First®

Liver Support Ayurvedic Formula Liver Care has the hepatoprotective & regenerative properties of Kalmegh provides support to hepatic detoxification that helps rejuvenate the liver. The antioxidant properties of Guduchi, Bhuiamla & Tulsi helps promote immunity and aids in removal of toxins from the liver and kidneys. The immunostimulant properties alongwith hepatoprotective properties of these herbs helps to stimulate expulsion of bile from liver & protect liver from free radical damage The properties of Bhringraj promotes the metabolism of liver and helps improve the strength of the body.

zl 0.87
Więcej info »;
Melatonin

Melatonin

Ludzie stosują melatoninę w celu uregulowania wewnętrznego zegara. Stosuje się go do łagodzenia jet lagu, do dostosowywania cyklów snu u osób, których codzienne godziny pracy zmieniają się (zaburzenia ze względu na zmienne godziny pracy), a także pomaganie osobom niewidomym w ustalaniu cyklu dziennego i nocnego. Melatonina jest również używana do leczenia bezsenności; zespołu opóźnionej fazy snu (DSPS); zaburzenia snu fazy REM (RBD); bezsenność związana z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); bezsenność z powodu niektórych leków na nadciśnienie zwanych beta-blokerami; zaburzenia snu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem, porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną. Jest również stosowany jako środek wspomagający sen po zaprzestaniu stosowania leków benzodiazepinowych oraz w celu zmniejszenia skutków ubocznych po rzuceniu palenia. Niektórzy ludzie stosują melatoninę w chorobie Alzheimera lub utracie pamięci (demencja), chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), bezsenności spowodowanej lekami beta-blokerami, endometriozą, dzwonieniem w uszach, depresją lub sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD), łagodne zaburzenia psychiczne, niealkoholowa choroba wątroby, zespół chronicznego zmęczenia (CFS), fibromialgię, zespół niespokojnych nóg, chorobę zapalną zwaną sarkoidozą, schizofrenią, migreną i innymi bólami głowy, utratą wzroku związaną z wiekiem, łagodnym przerostem prostaty (BPH) zapalenie oskrzeli, zespół jelita drażliwego (IBS), utrata masy kostnej (osteoporoza), zaburzenia ruchowe zwane dyskretną dyskinezą (TD), kwas refluksowy, Helicobacter pylori (H. pylori), sprawność fizyczna, niepłodność, epilepsja, starzenie się, menopauza, zespół metaboliczny, do regeneracji po zabiegach chirurgicznych, pobudzenie spowodowane znieczuleniem, stresem, zaburzeniami ruchowymi mimowolnymi (dyskineza późna), zmiany tętna, tachykardia, delirium, zaburzenia kontrolowania oddawania moczu, ból żuchwy, zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz w celu antykoncepcyjnym.

zl 3.63
Więcej info »;
Miralax

Miralax

Glikol polietylenowy 3350 to środek przeczyszczający, zupełnie nowy sposób leczenia zaparć. MiraLAX jest jedyną klinicznie sprawdzoną metodą łagodzenia zaparć bez poważnych skutków ubocznych. MiraLAX działa w naturalny sposób, utrzymując równowagę wody w układzie trawiennym w celu złagodzenia zaparć bez poważnych działań niepożądanych. Delikatnie zwiększa częstotliwość wypróżnień i zmiękcza stolec, dzięki czemu łatwiej jest się wypróżnić.

zl 97.97
Więcej info »;
Moringa

Moringa®

Moringa® is also used to reduce swelling, increase sex drive (as an aphrodisiac), prevent pregnancy, boost the immune system, and increase breast milk production. Some people use it as a nutritional supplement or tonic. Moringa contains proteins, vitamins, and minerals. As an antioxidant, it seems to help protect cells from damage.

zl 0.77
Więcej info »;
Motegrity

Motegrity

Generic Motegrity (prucalopride) jest agonistą receptora serotoniny-4 (5-HT4) stosowanym w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Motegrity to lek na receptę stosowany w leczeniu przewlekłych zaparć idiopatycznych bez znanej przyczyny.

zl 6.53
Więcej info »;
Motilium

Motilium

Generic Motilium is a medicine that increases the movements or contractions of the stomach and bowel. It is also used to treat nausea and vomiting caused by other drugs used to treat Parkinson's Disease.

zl 2.58
Więcej info »;
Neem

Neem

NEEM (Margosa Tree/Azadirachta indica) has been described in Ayurveda’s prime text, the Charaka Samhita, as sarva roga nivarini (that which keeps all diseases at bay) or arishtha (reliever of disease). Neem has been used in the Ayurvedic tradition for thousands of years for maintaining health and overall well-being. The roots, bark, gum, leaves, fruit, seed kernels and seed oil are all used in therapeutic preparations for both internal and topical use.

zl 0.72
Więcej info »;
Neem Vegie

Neem Vegie®

Azadirachta Indica , better known as Neem as a plant has been consumed as a daily in many parts of Asia. Some of the most widely recognized benefits of Neem are its strong antibacterial and antimicrobial effects. This comes into play both internally and externally, which is why neem is considered to be such a general tonic for the immune system and as a simple way to keep your overall health better protected. It is commonly associated with treating skin conditions, but its effects are far more extensive than that! Neem has undergone many clinical studies in India and provides a long list of benefits in the Ayurvedic tradition. It has been associated with improving eye health, skin health, ear health, and boosting overall immunity (clearing up acne, psoriasis, eczema, high blood glucose, arthritis, chronic fatigue, and more). Neem is also commonly used for skin issues (dryness, itchiness, wrinkles, warts, skin ulcers, etc.)

zl 0.97
Więcej info »;
Nexium

Nexium

Generic Nexium decreases the amount of acid produced in the stomach. It is used to treat symptoms of gastroesophageal reflux disease (GERD) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. It is also used to promote healing of erosive esophagitis (damage to your esophagus caused by stomach acid). It may also be given to prevent gastric ulcer caused by infection with helicobacter pylori (H. pylori) or by the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).

zl 1.96
Więcej info »;
Ocuhills

Ocuhills®

Ayurvedic Eye Care Ocuhills capsule has the antioxidant & rejuvenating properties of Triphala which helps in protecting eyes from damage by free radicals.It may provide protection to eyes. Triphala detoxifies the digestive tract & improves metabolism which is helpful to eyes. The coolant properties of Cow Ghee help with the eyes cooling.

zl 1.45
Więcej info »;
One-alpha

One-alpha

Alfacalcidol jest aktywnym metabolitem witaminy D, która pełni ważne funkcje w regulacji równowagi wapniowej i metabolizmu kości. Alfacalcidol jest analogiem witaminy D-hormonu, który jest aktywowany przez enzym 25-hydroksylazę w wątrobie dla układowych i osteoblastów dla lokalnych działań D-hormonów. Ma unikalny wzór plejotropowy na, np. jelita, kości, pararthyroidy, mięśnie i mózg. Alfacalcidol jest lepszy od zwykłej witaminy D (cholekalcyferol), ponieważ ostatnia aktywacja nerki tego ostatniego jest regulowana przez mechanizm negatywnego sprzężenia zwrotnego. Chociaż alfakalcydol jest szeroko stosowany w leczeniu osteoporozy, jego mechanizm działania w kości nie jest w pełni poznany. Alfacalcidol stymuluje wchłanianie wapnia w jelitach (Ca), zwiększa wydalanie wapnia z moczem i poziom wapnia w surowicy oraz hamuje wydzielanie parathormonu (PTH).

zl 3.48
Więcej info »;
Orahelp

Orahelp®

Orahelp® to antyseptyczny żel doustny. Jest skutecznym lekiem na różnego rodzaju owrzodzenia jamy ustnej. Szczególnym wskazaniem do stosowania leku są wrzody w jamie ustnej, bóle zębów i otarcia w jamie ustnej.

zl 52.23
Więcej info »;
Ovol

Ovol

Ovol ułatwia łączenie się pęcherzyków gazu w żołądku i w jelitach, co pozwala na łatwiejsze transportowanie gazów. Ovol stosuje się w łagodzeniu bolesnych wzdęć spowodowanych przez nadmiar gazów w żołądku i jelitach. Ovol jest przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i dorosłych.

zl 47.88
Więcej info »;
Pepcid

Pepcid

Generic Pepcid is used for treating and preventing ulcers; treating and preventing heartburn associated with acid indigestion and sour stomach. It is also used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD), conditions that cause increased acid secretion and esophagitis.

zl 1.68
Więcej info »;
Prevacid

Prevacid

Generic Prevacid decreases the amount of acid produced in the stomach. It is used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers, erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome.

zl 3.02
Więcej info »;
Prilosec

Prilosec

Generic Prilosec is used for treating heartburn or irritation of the esophagus caused by gastroesophageal reflux disease (GERD). It may also be used for short-term treatment of ulcers of the stomach or small intestines and to help prevent them from coming back; to treat conditions that cause your body to make too much stomach acid (eg, Zollinger-Ellison syndrome).

zl 3.06
Więcej info »;
Protonix

Protonix

Generic Protonix is used to treat erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid), and other conditions involving excess stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome.

zl 2.90
Więcej info »;
Reglan

Reglan

Generic Reglan is used for short-term treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD) in certain patients who do not respond to other therapy. It is used to treat symptoms of a certain digestive problem in diabetic patients (diabetic gastroparesis).

zl 1.74
Więcej info »;
Senna Vegie

Senna Vegie®

Senna Vegie Capsules - Natural Bowel Support. Each capsule contains 325 mg Senna leaves Powder and 125 mg of extract (as dry extract) from Senna leaves ( Cassia augustifolia) (7:1) (equivalent to 875 mg of Senna leaves). When assayed these capsules contain Calcium sennosides NLT 3%. Ayurveda mentions Senna to be an excellent laxative. The same has been backed by numerous scientific studies and even modern medicine makes extensive use of Senna in their medicines. Senna brings about movements of the intestine and ensures complete Bowel evacuation. This makes it very effective in constipation.

zl 0.87
Więcej info »;
Shatavari

Shatavari

Shatavari regulates hormonal secretion and acts as a galactogogue in nursing women. Researchers at the Interdisciplinary School of Health Sciences, the University of Pune, India, also found Shatavari to be supportive of normal lymphocyte levels and immune system function.

zl 0.72
Więcej info »;
Spirulina

Spirulina®

The contents of Spirulina tablets may help in promoting energy, strength & boost immunity. Revitalising property may rejuvenate & revitalise the body & its functions. The tablets may help to increase body’s self healing properties. The antioxidant property, may help to boost immunity & protect vital organs in long standing diseases. The product stimulates metabolism, so demonstrates weight loosing properties as well.

zl 0.97
Więcej info »;
Super Greenhills

Super Greenhills®

Green Superfood contains Wheatgrass, Barleygrass, Alfalfa, Spirulina an excellent combination for daily nutritional requirements.It provides essential micronutrients Wheatgrass rich in chlorophyll is a complete food. It may help to boost immunity, increase energy levels. Also it's an excellent blood tonic. The properties of Alfalfa may help regulate bowel movements & improve digestion. Spirulina contains beta-carotene, chlorophyll & phyto-nutrients may help in producing red blood cells.

zl 0.97
Więcej info »;
Trikatu

Trikatu®

Trikatu® promotes appetite and aids healthy digestion. Piperine and gingerols, the active constituents of Trikatu, stimulate the enzyme activity that is responsible for healthy digestion. Stimulates the liver to secrete bile which is vital for fat digestion and absorption. Soothes and calms the digestive system, relieving abdominal bloating and belching. Supports the normal bioavailability of nutrients from food.

zl 0.80
Więcej info »;
Triphala Powder

Triphala Powder®

Triphala is a powerful rejuvenating and detoxifying formulation that cleanses the colon and supports the entire Gastrointestinal tract, improwing digestion, assimilation of nutrients and elimination. Triphala helps remove fat deposits and toxins from the intestines. Triphala is rich in natural Vitamin C, abundant in antioxidants and helps balance healthy acid/alkaline levels.

zl 65.27
Więcej info »;
Triphala Syrup

Triphala Syrup®

An immensely popular Ayurvedic herbal formula, Triphala(Terminalia chebula,Terminalia bellirica and Emblica officinalis) is an effective bowel cleanser. It combines the goodness of India. Gooseberry, Belleric Myrobalan and Chebulic Myrobalan, which work together to produce effective bowel movements. The herbal compound provides overall support for digestion and helps ensure that the digestive tract works at optimal levels. Triphala relieves constipation and regularizes the digestive system, without disrupting the fluid-electrolyte balance in the body. The herbs that make up Triphala are found in abundance in India.

zl 43.49
Więcej info »;
Triphalahills

Triphalahills®

Herbal Hills Triphalahills is a blend of Amla, Baheda, Harde and it is interdependently prepared and traditionally cultivated to ensure premium quality standards. Herbal Hills is one of the renowned manufacturer of herbal supplements and is committed in producing the optimum-quality herbal tablets such as Triphalahills. The standardise Triphalahills 500 mg tablet is an Ayurvedic formulation of 250 mg fruits of Triphala powder and 250 mg fruits of Triphala extract . With various nutrients and beneficial medicinal properties, these tablets may promote healthy digestion.

zl 0.77
Więcej info »;
Turmeric Vegie

Turmeric Vegie®

Turmeric, a natural source of Curcumin, is a plant native to South East Asia. It is a member of the ginger family and often used as a spice for cooking. Turmeric has been used as an Ayurvedic medicine for centuries due to its active ingredient, Curcumin, which helps support digestive health. Curcumin gives Turmeric its distinctive color.

zl 0.97
Więcej info »;
Valproate

Valproate

Leczenie niektórych rodzajów napadów epilepsji u pacjentów, którzy nie są w stanie przyjmować walproinianu w postaci doustnej. Może być również stosowany w innych przypadkach jeśli tak zdecyduje lekarz prowadzący. Valproate to lek przeciwdrgawkowy, który stymuluje niektóre reakcje chemiczne w mózgu.

zl 4.36
Więcej info »;
Zantac

Zantac

Generic Zantac reduces the production of stomach acid. It is also used to treat ulcers of the small intestine that have not responded to other treatment.

zl 1.74
Więcej info »;
Zofran

Zofran

Generic Zofran is used to prevent nausea and vomiting that may be caused by surgery or by medicine to treat cancer (chemotherapy or radiation). Ondansetron blocks the actions of chemicals in the body that can trigger nausea and vomiting.

zl 6.53
Więcej info »;
Pozostając na naszej stronie automatycznie zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.