Return to homepageAntiallergic

Acular

Acular

Generic Acular relieves the itchy eyes brought on by seasonal allergies. It is also prescribed to reduce inflammation after cataracts have been removed from the eyes.

zl 36.27
Więcej info »;
Afrin

Afrin

Oxymetazoline jest lekiem obkurczającym naczynia krwionośne w drogach nosowych. Rozszerzone naczynia krwionośne mogą powodować przekrwienie błony śluzowej nosa (zatkany nos). Oxymetazoline donosowy (do nosa) służy do tymczasowego złagodzenia przekrwienia błony śluzowej nosa (zatkanego nosa) spowodowanego alergią lub przeziębieniem.

zl 43.54
Więcej info »;
Allegra

Allegra

Generic Allegra is used for treating seasonal allergy symptoms such as sneezing, runny nose, itchy throat, or itchy, watery eyes. It is also used to treat hives and skin itching.

zl 3.94
Więcej info »;
Antivert

Antivert

Generic Antivert is used to treat or prevent nausea, vomiting, and dizziness caused by motion sickness. It is also used to treat symptoms of vertigo (dizziness or spinning sensation) caused by disease that affects your inner ear.

zl 4.36
Więcej info »;
Aristocort

Aristocort

Generic Aristocort reduces the actions of chemicals in the body that cause inflammation, redness, and swelling. It is used to treat the inflammation caused by a number of conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

zl 4.21
Więcej info »;
Astelin

Astelin

Astelin nosowy jest stosowany w celu łagodzenia objawów ze strony nosa, takich jak katar/ swędzenie nosa/ zatkany nos, kichanie i kroplówka po-nosowa spowodowana alergiami lub innymi dolegliwościami. Azelastine należy do klasy leków znanych jako leki przeciwhistaminowe. Działa poprzez blokowanie niektórych naturalnych substancji zwanych histaminami, które są odpowiedzialne za objawy nosowe.

zl 148.08
Więcej info »;
Atarax

Atarax

Generic Atarax lek psychotropowy oraz przeciwuczuleniowy z grupy antyhistaminików generacji. Stosowany najczęściej w psychiatrii jako lek uspokajający i silnie hamujący aktywność układu nerwowego. Również do leczenia zapalenia skóry oraz pokrzywkę. Hydroksyzyna (substancja czynna) znajduje się środek przeciwhistaminowy. Lek jest stosowany w leczeniu objawów alergii niż alergii. Ten lek może być stosowany z innymi lekami w celu wywołania snu przed operacją.

zl 1.57
Więcej info »;
Bepreve

Bepreve

Bepreve (bepotastine) jest antyhistaminowym lekiem w postaci kropel do oczu, który pomaga zmniejszyć ilość naturalnej histaminy chemicznej. Histamina może wywoływać objawy swędzenia lub wodnistych oczu. Bepreve jest stosowany w leczeniu swędzenia oczu spowodowanego alergią. Leku nie należy stosować w leczeniu dyskomfortu oczu powodowanego noszeniem soczewek kontaktowych.

zl 130.65
Więcej info »;
Clarinex

Clarinex

Generic Clarinex is used for treating the symptoms of allergic conditions (watery eyes, runny nose, itching eyes, sneezing, hives).

zl 5.01
Więcej info »;
Claritin

Claritin

Generic Claritin is used for relieving symptoms of seasonal allergies such as runny nose, sneezing, itchy, watery eyes or itching of the nose and throat.

zl 4.61
Więcej info »;
Cortaid

Cortaid

Cortaid to maść sterydowa do stosowania miejscowego. Zmniejsza skutki działania w organizmie substancji chemicznych, które powodują stan zapalny. Maść Cortaid służy do leczenia zapalenia skóry wywołanego przez wiele chorób takich jak reakcje alergiczne, egzema lub łuszczyca. Na rynku dostępne jest wiele marek i postaci maści Cortaid, nie wszystkie z nich zostały wymienione w niniejszej ulotce.

zl 43.52
Więcej info »;
Cutivate

Сutivate

Cutivate 0.05% Cream with Fluticasone as an active compound, belongs to a group of medicines called steroids. It is used to treat various skin conditions such as dermatitis, eczema, and allergies. It works by reducing swelling, redness, and itchiness of the skin and prevents further irritation.

zl 108.88
Więcej info »;
Danocrine

Danocrine

Generic Danocrine affects the ovaries and pituitary gland and prevents the release of certain hormones in the body. It is used to treat endometriosis and fibrocystic breast disease. It is also used to prevent attacks of angioedema in people with an inherited form of this disorder.

zl 5.46
Więcej info »;
Dexone

Dexone

Generic Dexone depresses formation, release, and activity of endogenous mediators of inflammation, including prostaglandins, kinins, histamine, liposomal enzymes, and complement expression. Also modifies the body's immune response.

zl 2.42
Więcej info »;
Dymista

Dymista

Dymista nosowy (do nosa) jest lekiem złożonym stosowanym w leczeniu objawów ze strony nosa, takich jak przekrwienie, kichanie i katar spowodowane sezonowymi alergiami. Azelastine jest lekiem przeciwhistaminowym, który zmniejsza działanie naturalnej chemicznej histaminy w organizmie. Histamina może powodować objawy kichania, swędzenia, łzawienia oczu i kataru. Fluticasone jest sterydem, który zapobiega uwalnianiu substancji w organizmie, które powodują zapalenie.

zl 139.35
Więcej info »;
Elocon

Elocon

Generic Elocon is used to treat the inflammation and itching caused by a number of skin conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

zl 58.05
Więcej info »;
Flonase

Flonase

Fluticasone nasal is used to treat nasal symptoms such as congestion, sneezing, and runny nose caused by seasonal or year-round allergies. Fluticasone nasal is for use in adults and children who are at least 2 years old.

zl 116.14
Więcej info »;
Haridra

Haridra

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.

zl 0.72
Więcej info »;
Ilaxten

Ilaxten

Ilaxten zawiera substancję czynną bilastine, która jest lekiem przeciwhistaminowym. Ilaxten stosuje się w celu łagodzenia objawów kataru siennego (kichanie, swędzenie, katar, zatkany nos oraz zaczerwienione i łzawiące oczy) oraz innych postaci alergicznego nieżytu nosa. Może być również stosowany w leczeniu swędzącej wysypki skórnej (pokrzywki lub pokrzywki).

zl 3.92
Więcej info »;
Manjishtha

Manjishtha

Manjishtha (Indian Madder/Rubia cordifolia) is helpful in skin conditions like uneven pigmentation and eczema. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India recommends the use of the dried stem of Manjishtha in blood, skin and urogenital disorders, dysentery, piles, ulcers, inflammation, erysipelas, skin diseases and rheumatism.

zl 0.72
Więcej info »;
Neem

Neem

NEEM (Margosa Tree/Azadirachta indica) has been described in Ayurveda’s prime text, the Charaka Samhita, as sarva roga nivarini (that which keeps all diseases at bay) or arishtha (reliever of disease). Neem has been used in the Ayurvedic tradition for thousands of years for maintaining health and overall well-being. The roots, bark, gum, leaves, fruit, seed kernels and seed oil are all used in therapeutic preparations for both internal and topical use.

zl 0.72
Więcej info »;
Patanol

Patanol

Generic Patanol is an antihistamine that reduces the natural chemical histamine in the body. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Generic Patanol is used to treat ocular (eye) symptoms of allergic conditions, such as inflammation, itching, watering, and burning.

zl 87.06
Więcej info »;
Periactin

Periactin

Generic Periactin is used to treat sneezing, runny nose, itching, watery eyes, hives, rashes, and other symptoms of allergies and the common cold.

zl 1.96
Więcej info »;
Phenergan

Phenergan

Generic Phenergan należy do grupy leków zwanych fenotiazynami. Działa poprzez zmianę działania substancji chemicznych w mózgu. Promethazine (aktywny składnik) działa również jako lek antyhistaminowy. Blokuje efekty naturalnie występującej chemicznej histaminy w organizmie. Phenergan jest stosowany w leczeniu objawów alergii, takich jak swędzenie, katar, kichanie, swędzenie lub łzawienie oczu, pokrzywka i swędząca wysypka skórna. Phenergan zapobiega również chorobie lokomocyjnej i leczy nudności i wymioty lub ból po zabiegu chirurgicznym. Jest również stosowany jako środek uspokajający lub wspomagający sen.

zl 1.94
Więcej info »;
Phenergan Syrup

Phenergan Syrup

Generic Phenergan belongs to a group of drugs called phenothiazines. It works by changing the actions of chemicals in your brain. Promethazine (the active ingredient) also acts as an antihistamine. It blocks the effects of the naturally occurring chemical histamine in your body. Phenergan is used to treat allergy symptoms such as itching, runny nose, sneezing, itchy or watery eyes, hives, and itchy skin rashes. Phenergan also prevents motion sickness, and treats nausea and vomiting or pain after surgery. It is also used as a sedative or sleep aid.

zl 43.52
Więcej info »;
Rhinocort

Rhinocort

Generyczna Rhinocort to spray do nosa zawierający budezonid, kortykosteroid. Zapobiega uwalnianiu się substancji w organizmie, które powodują zapalenia. Budezonid jest stosowany w leczeniu nieżytu nosa, przekrwienia, kichania i kataru spowodowanego przez alergie sezonowe lub całoroczne. Budezonid stosuje się również w leczeniu polipów nosa przed zabiegiem chirurgicznym i w profilaktyce po ich usunięciu.

zl 130.66
Więcej info »;
Singulair

Singulair

Generic Singulair is used for prevention and long-term treatment of asthma. It is also used in certain patients to relieve runny nose caused by allergy and to prevent asthma attacks caused by exercise.

zl 3.92
Więcej info »;
Tulasi

Tulasi

Tulasi (Holy Basil/Ocimum sanctum) is a sacred plant in Hinduism. In Sanskrit, Tulasi means ‘the incomparable one’. In the Ayurvedic tradition, Tulasi is used to support normal respiratory function, promote optimal health and longevity.

zl 0.72
Więcej info »;
Xyzal

Xyzal

Lek generyczny o nazwie Xyzal jest produktem antyhistaminowym stosowany w leczeniu objawów alergii i przewlekłych pokrzywek. Jest również stosowany w celu zmniejszenia nasilenia swędzącej wysypki skórnej i pokrzywki. Najnowsze badania wykazują, że lewocetyryzyna redukuje ataki astmy u dzieci o 70%.

zl 2.18
Więcej info »;
Zyrtec

Zyrtec

Generic Zyrtec is used to prevent or treat symptoms of hay fever and to treat cold or allergy symptoms such as sneezing, itching, watery eyes, or runny nose. It is also used to treat itching and swelling caused by chronic urticaria (hives).

zl 1.57
Więcej info »;
Pozostając na naszej stronie automatycznie zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.