O - Ocuflox, Ocuhills, Ofev, Oil Clear Lemon Face Wash, Oil Control Lemon Foaming Face Wash, Omegaplus, Omnicef, One-alpha, Onglyza, Opsumit

Ocuflox

Ocuflox

Generic Ocuflox is used for treating and preventing eye infections associated with conjunctivitis (pink eye) and corneal ulcers caused by certain bacteria in patients 1 year of age and older.

€ 9.39
Meer info »
Ocuhills

Ocuhills®

Ayurvedic Eye Care Ocuhills capsule has the antioxidant & rejuvenating properties of Triphala which helps in protecting eyes from damage by free radicals.It may provide protection to eyes. Triphala detoxifies the digestive tract & improves metabolism which is helpful to eyes. The coolant properties of Cow Ghee help with the eyes cooling.

€ 0.31
Meer info »
Ofev

Ofev

Ofev is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten longziekten (idiopathische pulmonale fibrose - IPF, interstitiële longziekte). Beide soorten longziekte litteken en verstijven je longen, waardoor de ademhaling hard. Nintedanib, de belangrijkste verbinding van het medicijn, kan de verergering van uw longziekte helpen vertragen.

€ 4.46
Meer info »
Oil Clear Lemon Face Wash

Oil Clear Lemon Face Wash®

Oil Clear Lemon Face Wash® - is a soap-free, herbal formulation that gently cleanses your face and removes excess oil. Blended with Lemon, an astringent and cooling agent, and Honey, which has natural, deep cleansing properties, the face wash leaves your skin clean without feeling dry and stretched. Key ingredients: Lemon has an overall soothing and relaxing effect. Citric acid present in lemon lightens and softens your skin. It also helps fade freckles, age spots and eliminates blackheads. Lemon removes grime and dirt and leaves your skin supple and smooth. Honey is very beneficial for the skin as it can attract water to maintain moisture as well as provide nourishment to the skin. It is also a natural antiseptic as it contains antimicrobial agents that kill bacteria.

€ 7.50
Meer info »
Oil Control Lemon Foaming Face Wash

Oil Control Lemon Foaming Face Wash®

Oil Control Lemon Foaming Face Wash® is a soap-free, herbal formulation that gently cleanses your face and removes excess oil. Blended with Lemon, an astringent and cooling agent, and Honey, which has natural, deep cleansing properties, the face wash leaves your skin clean without feeling dry and stretched.

€ 10.78
Meer info »
Omegaplus

Omega Plus®

Omega Plus Syrup is a synergistic blend of essential fatty acids, vitamins, and minerals to promote healthy skin and coat enriched with saw palmetto. It is suggested for non-specific alopecia, dermatic conditions, improving coat of show animals, and external and internal inflammation.

€ 61.05
Meer info »
Omnicef

Omnicef

Generic Omnicef is a member of the family of antibiotics known as cephalosporins. It is used to treat many different types of mild to moderate infections.

€ 3.13
Meer info »
One-alpha

One-alpha

Alfacalcidol is een actieve metaboliet van Vitamine D, die voert belangrijke functies in de regulering van de calcium balans en het botmetabolisme. Alfacalcidol is Vitamine D-hormoon analoge dat wordt geactiveerd door het enzym 25-hydroxylase in de lever voor systemische en in osteoblasten voor lokale D-hormoon acties. Het beschikt over een uniek patroon van pleiotropic effecten op, bijvoorbeeld darm -, bot -, pararthyroids, de spieren en de hersenen. Alfacalcidol is superieur aan gewone vitamine D (cholecalciferol) omdat de definitieve nier-activering van de laatste wordt geregeld door een mechanisme van negatieve terugkoppeling. Hoewel alfacalcidol veel wordt gebruikt bij de behandeling van osteoporose, is het werkingsmechanisme in botten niet volledig begrepen. Alfacalcidol stimuleert de darm calcium (Ca) opname, verhoogt de urine-Ca uitscheiding en serum Ca niveaus, en onderdrukt het parathyroïd hormoon (PTH) secretie.

€ 0.75
Meer info »
Onglyza

Onglyza

Generic Onglyza is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Generic Onglyza is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.

€ 3.76
Meer info »
Opsumit

Opsumit

Macitentan verlaagt de bloeddruk in uw longen, waardoor uw hart efficiënter bloed kan pompen. Macitentan wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH). Het verbetert uw vermogen om te oefenen en voorkomt dat uw conditie erger wordt.

€ 10.33
Meer info »
Opthocare M

Opthocare M®

Opthocare – M eye drops contains moxifloxacin. It is a unique topical Anti-infective Eye Drops for dogs and cats. 1 Drop in the affected eye(s) 3 times daily for 7 days for bacterial conjunctivitis in adults and should not be prescribed to pets below the age of 1 year.

€ 21.60
Meer info »
Opthocare Xt

Opthocare XT®

Opthocare – XT eye drops contain dorzolamide and timolol. It is used for the treatment or primary and secondary glaucoma in dogs and cats. This combination helps in reducing the intraocular pressure by reducing the production of aqueous humor from ciliary body.

€ 33.81
Meer info »
Opthocare

Opthocare®

Himalaya Ophthacare eye drops contain a mixture of Honey and Persian Rose. Honey acts as an effective anti-inflammatory agent which has a soothing effect on the eyes. Persian Rose has unique cooling properties and helps in treating eye strain as well as computer vision syndrome.

€ 33.81
Meer info »
Orahelp

Orahelp®

Orahelp® is an antiseptic oral gel. It is an effective remedy for various types of mouth ulcers. The specific indications for the medication are ulcers in mouth, toothaches, and abrasions in the mouth.

€ 11.26
Meer info »
Orap

Orap

Orap (pimozide) werkt door de acties van chemicaliën in de hersenen te veranderen. Orap wordt gebruikt bij mensen met het syndroom van Tourette. Dit geneesmiddel onderdrukt de fysieke (motorische) en vocale (fonische) symptomen van tics wanneer deze symptomen interfereren met de dagelijkse levensfunctie. Orap is niet bedoeld voor de behandeling van motorische tics die niet worden veroorzaakt door het syndroom van Tourette.

€ 0.56
Meer info »
Orapred

Orapred Syrup

Orapred (prednisolone) syrup contains prednisolone which is a glucocorticoid. Glucocorticoids are adrenocortical steroids, both naturally occurring and synthetic, which are readily absorbed from the gastrointestinal tract. Prednisolone Syrup is indicated in the following conditions: endocrine, rheumatic, hematologic disorders; allergic and edematous states; collagen, dermatologic, ophthalmic, respiratory, gastrointestinal and neoplastic diseases; tuberculous meningitis with subarachnoid block or impending block used concurrently with appropriate anti-tuberculous chemotherapy.

€ 10.32
Meer info »
Orapred Dispersible

Orapred Dispersible

Orapred Dispersible (prednisolone) is a corticosteroid medicine that prevents the release of substances in the body that cause inflammation. Orapred Dispersible orally disintegrating tablets are used to treat many different inflammatory conditions such as arthritis, lupus, psoriasis, ulcerative colitis, allergic disorders, gland (endocrine) disorders, and conditions that affect the skin, eyes, lungs, stomach, nervous system, or blood cells.

€ 0.42
Meer info »
Orapred Oral Drops

Orapred Oral Drops

Orapred oral drops, prednisolone liquid, is a man-made form of a natural substance (corticosteroid hormone) made by the adrenal gland. It is used to treat conditions such as arthritis, blood problems, immune system disorders, skin and eye conditions, breathing problems, cancer, and severe allergies. It decreases your immune system's response to various diseases to reduce symptoms such as pain, swelling, and allergic-type reactions. Take this medication by mouth, with food or milk to prevent stomach upset, exactly as directed by your doctor.

€ 10.70
Meer info »
Ornidazole

Ornidazole

Ornidazole is een antiprotozoaal en antimicrobieel geneesmiddel afgeleid van 5-nitroimidazol / imidazol, actief tegen Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia (Giardia intestinalis), alsmede enkele anaerobe bacteriën, zoals Bacteroides en anaerobe spp., Clostridium spp., Clostridium spp. cocci.

€ 0.75
Meer info »
Ovol

Ovol

Ovol laat luchtbelletjes in maag en ingewanden gemakkelijker samenkomen, waardoor het ontluchten gemakkelijker zal verlopen. Ovol wordt gebruikt om de pijnlijke druk te verlichten die wordt veroorzaakt door overvloedig gas in maag en ingewanden. Ovol kan worden gebruikt voor baby’s, kinderen en volwassenen.

€ 10.32
Meer info »
Oxsoralen

Oxsoralen

Generic Oxsoralen is used to treat psoriasis, eczema and some cutaneous Lymphomas in conjunction with exposing the skin to sunlight.

€ 0.66
Meer info »
Oxytrol

Oxytrol

Generic Oxytrol reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. It is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, incontinence (urine leakage) and increased nighttime urination.

€ 0.66
Meer info »
Door op onze site te blijven, stemt u automatisch in met de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met ons Privacybeleid.