Return to homepageAntidepressants

Priligy

Priligy

Generyczny lek Priligy stosuje się w terapii przeciw przedwczesnemu wytryskowi.

zl 5.23
Więcej info »;
Anafranil

Anafranil

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

zl 3.15
Więcej info »;
Aygestin

Aygestin

Generic Aygestin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometriosis).

zl 3.53
Więcej info »;
Celexa

Celexa

Generic Celexa is used for treating depression.

zl 1.81
Więcej info »;
Desyrel

Desyrel

Generic Desyrel is used for treating depression. Trazodone (an active ingredient) is an antidepressant that belongs to a group of drugs called serotonin receptor antagonists and reuptake inhibitors (SARIs). It may help to improve your mood, appetite, and energy level as well as decrease anxiety and insomnia related to depression.

zl 2.41
Więcej info »;
Effexor Xr

Effexor XR

Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder.

zl 3.39
Więcej info »;
Fluoxetine

Fluoxetine

Fluoxetine jest to selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny(SSRI). Jak pracuje ten lek, dotychczas do końca nie zbadano. Mechanizm działania farmakologicznego fluoksetyny polega na hamowaniu zwrotnego wychwytu serotoniny przez blokowanie transportera serotoniny. Fluoxetine stosowany jako lek przeciwdepresyjny. Ponadto znalazł zastosowanie w leczeniu bulimii, przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych (PMDD), zespołu lęku napadowego i depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Fluoxetine czasami stosują jako lek przeciwpsychotyczny. Wskazany jest w leczeniu ostrym i podtrzymującym schizofrenii i innych psychoz z wyraźnymi objawami wytwórczymi (depresja maniakalna). Kombinacja jest również stosowana w leczeniu depresji co najmniej dwóch innych lekach bez skutecznego leczenia objawów.

zl 2.18
Więcej info »;
Geriforte Syrup

Geriforte syrup

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.

zl 239.39
Więcej info »;
Luvox

Luvox

Generic Luvox is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). It is used for treating social anxiety disorder or obsessive-compulsive disorder (OCD).

zl 5.88
Więcej info »;
Pamelor

Pamelor

Generic Pamelor is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression.

zl 2.18
Więcej info »;
Paxil Cr

Paxil CR

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.

zl 5.66
Więcej info »;
Remeron

Remeron

Generic Remeron (Mirtazapine) jest lekiem przeciwdepresyjnym. Uważa się, że pozytywnie wpływa na komunikację między komórkami nerwowymi w centralnym układzie nerwowym i/lub przywraca równowagę chemiczną w mózgu. Mirtazapine jest stosowany w leczeniu poważnego zaburzenia depresyjnego.

zl 3.15
Więcej info »;
Tagara

Tagara

Tagara (Indian Valerian/Valeriana wallichi ) is recommended for insomnia, stimulating the nervous system, reducing spasms and calming anxiety. Records show that the herb has been medicinally used in the 16th century in India to treat nervousness, trembling, delirium tremens (acute delirium), headaches and heart palpitations. In recent times, the United States Food and Drug Administration (USFDA) has listed Tagara in their ‘Generally Recognized As Safe (GRAS)’ list, while the German Commission E has approved its use as a mild sedative.

zl 0.72
Więcej info »;
Trintellix

Trintellix

Trintellix to lek na receptę stosowany w leczeniu objawów dużej depresji. Trintellix można stosować samodzielnie lub z innymi lekami. Należy do klasy leków zwanych antydepresantami.

zl 17.42
Więcej info »;
Viibryd

Viibryd

Vilazodone jest lekiem przeciwdepresyjnym z grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Vilazodone jest stosowany w leczeniu dużej depresji (MDD). Nie należy stosować Vilazodone, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni stosowano inhibitor MAO, taki jak izokarboksazyd, linezolid, fenelzyna, rasagilina, selegilina lub tranylcypromina, lub jeśli wstrzyknięto mu błękit metylenowy.

zl 4.36
Więcej info »;
Zoloft

Zoloft

Zoloft (sertralina) jest lekiem przeciwdepresyjnym w grupie leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Sposób działania sertraliny nadal nie jest do końca zbadany. Uważa się, że pozytywnie wpływa na komunikację między komórkami nerwowymi w centralnym układzie nerwowym i/lub przywraca równowagę chemiczną w mózgu. Preparat Zoloft stosuje się w leczeniu depresji, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń paniki, zaburzeń lękowych, zaburzeń stresu pourazowego (PTSD) oraz zaburzeń dysforycznych przedmiesiączkowych (PMDD).

zl 1.74
Więcej info »;
Abana

Abana

Abana - is a herbal product that inhibits platelet aggregation, normalizes lipid profile, also functions as anti-hypertensive and antistress product.

zl 0.72
Więcej info »;
Aventyl

Aventyl

Generic Aventyl is prescribed for the relief of symptoms of depression. It is one of the drugs known as tricyclic antidepressants. Doctors may suggest nortriptyline to treat insomnia.

zl 2.41
Więcej info »;
Brahmi

Brahmi

Used in Ayurveda for centuries, BRAHMI (Bacopa/Bacopa monnieri) supports normal mental function, intellect, consciousness and spirit. According to the Alternative Medicine Review (March 2004), ‘Recent research has focused primarily on Bacopa's cognitive effects, specifically memory learning and concentration, and results support the traditional Ayurvedic claims.’ Brahmi is a nervine tonic that enhances learning, academic performance and improves mental ability.

zl 0.72
Więcej info »;
Cymbalta

Cymbalta

Generic Cymbalta is used for treating depression and generalized anxiety disorder. It is also used for managing pain caused by fibromyalgia and diabetic peripheral neuropathy (DPNP).

zl 2.61
Więcej info »;
Dosulepin

Dosulepin

Dosulepin należy do grupy leków zwanych lekami przeciwdepresyjnymi. Dosulepin jest stosowany w leczeniu depresji i może również pomóc zmniejszyć uczucie niepokoju. Ten lek będzie stosowany tylko wtedy, gdy inne leki okażą się nieodpowiednie. 

zl 2.78
Więcej info »;
Elavil

Elavil

Generic Elavil is prescribed for the relief of symptoms of mental depression. It is a member of the group of drugs called tricyclic antidepressants. Doctors may suggest Elavil to treat insomnia.

zl 1.75
Więcej info »;
Geriforte

Geriforte

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.

zl 1.09
Więcej info »;
Lexapro

Lexapro

Generic Lexapro is used for treating depression and generalized anxiety disorder.

zl 2.60
Więcej info »;
Melatonin

Melatonin

Ludzie stosują melatoninę w celu uregulowania wewnętrznego zegara. Stosuje się go do łagodzenia jet lagu, do dostosowywania cyklów snu u osób, których codzienne godziny pracy zmieniają się (zaburzenia ze względu na zmienne godziny pracy), a także pomaganie osobom niewidomym w ustalaniu cyklu dziennego i nocnego. Melatonina jest również używana do leczenia bezsenności; zespołu opóźnionej fazy snu (DSPS); zaburzenia snu fazy REM (RBD); bezsenność związana z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); bezsenność z powodu niektórych leków na nadciśnienie zwanych beta-blokerami; zaburzenia snu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem, porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną. Jest również stosowany jako środek wspomagający sen po zaprzestaniu stosowania leków benzodiazepinowych oraz w celu zmniejszenia skutków ubocznych po rzuceniu palenia. Niektórzy ludzie stosują melatoninę w chorobie Alzheimera lub utracie pamięci (demencja), chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), bezsenności spowodowanej lekami beta-blokerami, endometriozą, dzwonieniem w uszach, depresją lub sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD), łagodne zaburzenia psychiczne, niealkoholowa choroba wątroby, zespół chronicznego zmęczenia (CFS), fibromialgię, zespół niespokojnych nóg, chorobę zapalną zwaną sarkoidozą, schizofrenią, migreną i innymi bólami głowy, utratą wzroku związaną z wiekiem, łagodnym przerostem prostaty (BPH) zapalenie oskrzeli, zespół jelita drażliwego (IBS), utrata masy kostnej (osteoporoza), zaburzenia ruchowe zwane dyskretną dyskinezą (TD), kwas refluksowy, Helicobacter pylori (H. pylori), sprawność fizyczna, niepłodność, epilepsja, starzenie się, menopauza, zespół metaboliczny, do regeneracji po zabiegach chirurgicznych, pobudzenie spowodowane znieczuleniem, stresem, zaburzeniami ruchowymi mimowolnymi (dyskineza późna), zmiany tętna, tachykardia, delirium, zaburzenia kontrolowania oddawania moczu, ból żuchwy, zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz w celu antykoncepcyjnym.

zl 3.63
Więcej info »;
Paxil

Paxil

Generic Paxil lek przeciwdepresyjny z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek stosowany w leczeniu: zaburzeń depresyjnych, depresyjno-lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, zespołu lęku panicznego, fobii społecznej, zespołu lęku uogólnionego.

zl 4.36
Więcej info »;
Pristiq

Pristiq

Generic Pristiq is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Generic Pristiq affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression. Generic Pristiq is used to treat major depressive disorder.

zl 5.44
Więcej info »;
Sinequan

Sinequan

Generic Sinequan is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression and anxiety. It's aslo a sleep drug, approved for use in people who have trouble staying asleep. Doxepin (main component) may help with sleep maintenance by blocking histamine receptors. Do not take this drug unless you are able to get a full 7 or 8 hours of sleep.

zl 2.30
Więcej info »;
Tofranil

Tofranil

Generic Tofranil is used for treating depression. It is also used in some children to help reduce bedwetting. It works by increasing the activity of certain chemicals in the brain that help elevate mood.

zl 2.42
Więcej info »;
Tulasi

Tulasi

Tulasi (Holy Basil/Ocimum sanctum) is a sacred plant in Hinduism. In Sanskrit, Tulasi means ‘the incomparable one’. In the Ayurvedic tradition, Tulasi is used to support normal respiratory function, promote optimal health and longevity.

zl 0.72
Więcej info »;
Wellbutrin Sr

Wellbutrin SR

Generic Wellbutrin Sustained-Release to antydepresant. Jest również skutecznym jako środek wspomagający przy zaprzestaniu palenia.

zl 3.48
Więcej info »;
Pozostając na naszej stronie automatycznie zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.