Return to homepageCancer

Synthroid

Synthroid

Generieke Synthroid wordt gebruikt voor het behandelen van lage schildklieractiviteit en het behandelen of het onderdrukken van verschillende soorten schildkliervergrotingen. Het wordt ook gebruikt in combinatie met operaties en andere geneesmiddelen voor het beheer van bepaalde soorten van schildklierkanker.

€ 0.18
Meer info »
Afinitor

Afinitor

Everolimus is een geneesmiddel tegen kanker dat de groei van kankercellen verstoort en de verspreiding ervan in het lichaam vertraagt. Everolimus wordt gebruikt om bepaalde soorten nierkanker, borstkanker of hersentumor te behandelen. Het wordt ook gebruikt om bepaalde soorten geavanceerde of progressieve tumoren van de maag, darmen of pancreas te behandelen.

€ 20.41
Meer info »
Arimidex

Arimidex

Generic Arimidex is used for treating breast cancer in women who have been through menopause, including women with disease progression after tamoxifen therapy.

€ 2.78
Meer info »
Casodex

Casodex

Generic Casodex is used for treating prostate cancer.This medicine is intended for use with other medicines.

€ 4.31
Meer info »
Cytoxan

Cytoxan

Generic Cytoxan is used for treating certain types of the following cancers: lymphoma, multiple myeloma, leukemia, mycosis fungoides, neuroblastoma, ovarian cancer, eye cancer and breast cancer. It is usually used in combination with other medicines. It may also be used to treat certain kidney problems (nephrotic syndrome) in children.

€ 0.83
Meer info »
Droxia

Droxia

Generic Droxia is used for treating skin cancer, cancer of the ovary or chronic myelocytic leukemia that is recurrent, has spread or cannot be helped with surgery. It may also be used with radiation to control skin cancers of the head and neck.

€ 1.30
Meer info »
Evista

Evista

Generic Evista is used for treating and preventing osteoporosis (bone thinning) in women who are past menopause. It is also used to reduce the risk of invasive breast cancer in certain women who are past menopause.

€ 0.93
Meer info »
Gleevec

Gleevec

Generic Gleevec interferes with the growth of some cancer cells. Generic Gleevec is used to treat certain types of leukemia (blood cancer), bone marrow disorders, and skin cancer, or certain tumors of the stomach and digestive system.

€ 4.63
Meer info »
Kisqali

Kisqali

Globaal Kisqali (ribociclib) is een middel tegen kanker dat de groei en verspreiding van kankercellen in het lichaam verstoort. Het wordt gebruikt voor de behandeling van hormoongerelateerde borstkanker bij vrouwen. Ribociclib wordt alleen gebruikt als uw kanker negatief test op een eiwit dat men humane epidermale groeifactor receptor 2 (HER2) noemt. HER2-eiwit kan de groei van kankercellen versnellen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt als de kanker is gevorderd of zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam na andere behandelingen. Kisqali wordt meestal toegediend in combinatie met een ander kankergeneesmiddel zoals letrozole (Femara) of fulvestrant (Faslodex).

€ 66.18
Meer info »
Leukeran

Leukeran

Leukeran is een kankergeneesmiddel dat de groei en verspreiding van kankercellen in het lichaam belemmert. Chlorambucil wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende soorten kanker, waaronder de ziekte van Hodgkin en bepaalde soorten leukemie of lymfoom.€ 3.71
Meer info »
Moringa

Moringa®

Moringa® is also used to reduce swelling, increase sex drive (as an aphrodisiac), prevent pregnancy, boost the immune system, and increase breast milk production. Some people use it as a nutritional supplement or tonic. Moringa contains proteins, vitamins, and minerals. As an antioxidant, it seems to help protect cells from damage.

€ 0.16
Meer info »
Nexavar

Nexavar

Nexavar is een kankermedicijn dat de groei en het uitzaaien van kankercellen in het lichaam verstoort. Nexavar wordt gebruikt bij de behandeling van leverkanker, schildklierkanker, of een type nierkanker dat gevorderde niercel carcinoom wordt genoemd.

€ 7.41
Meer info »
Piqray

Piqray

Alpelisib wordt gebruikt bij mannen en postmenopauzale vrouwen met HR-positieve, HER2-negatieve borstkanker die in een gevorderd stadium is of naar andere delen van het lichaam is uitgezaaid (gemetastaseerd). Alpelisib wordt alleen gebruikt als uw kanker een specifieke genetische marker heeft (een abnormaal "PIK3CA" - gen). Uw arts zal u testen op dit gen.

€ 1.39
Meer info »
Premarin

Premarin

Generic Premarin wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde symptomen van de menopauze (b.v., opvliegers, vaginale droogheid of -jeuk). Het wordt gebruikt voor het voorkomen van osteoporose (zwakke botten) na de menopauze bij bepaalde patiënten. Het wordt ook gebruikt bij bepaalde patiënten om het lage oestrogeenniveaus te voorkomen, prostaatkanker en borstkanker.

€ 1.96
Meer info »
Sprycel

Sprycel

Dasatinib is een geneesmiddel tegen kanker dat de groei en verspreiding van kankercellen in het lichaam vertraagt. Dasatinib wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen voor de behandeling van een type bloedkanker genaamd Philadelphia chromosoom-positieve chronische myeloïde leukemie (CML). Dasatinib behandelt ook Philadelphia chromosoom-positieve acute lymfoblastische leukemie (ALL) bij volwassenen en kinderen.

€ 3.01
Meer info »
Tasigna

Tasigna

Nilotinib is a cancer medicine that interferes with the growth and spread of cancer cells in the body. Nilotinib is used to treat a type of blood cancer called Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukemia (CML) in adults and children who are at least 1 year old. Nilotinib is usually given after other medications have been tried without success.

€ 19.85
Meer info »
Xtandi

Xtandi

Enzalutamide is an anti-androgen. It works in the body by preventing the actions of androgens (male hormones). Enzalutamide is used to treat prostate cancer. Enzalutamide is used together with other medicines, or with surgery.

€ 43.01
Meer info »
Abiraterone

Abiraterone

Abiraterone works by reducing androgen production in the body. Androgens are male hormones that can promote tumor growth in the prostate gland. Abiraterone is used together with steroid medication (prednisone or methylprednisolone) to treat prostate cancer that has spread to other parts of the body. abiraterone is used in men whose prostate cancer cannot be treated with surgery or other medicines.

€ 9.26
Meer info »
Alkeran

Alkeran

Alkeran is een chemotherapeutisch middel tegen kanker ("antineoplastisch" of "cytotoxisch").  Deze geneesmiddel is geclassificeerd als een "alkylerend middel". Alkeran wordt gebruikt voor de behandeling van multipel myeloom, ovariumcarcinoom, neuroblastoom, rhabdomyosarcoom, borstkanker en melanoom. De tabletten kunnen ook worden gebruikt in sommige conditioneringsschema's voorafgaand aan een beenmergtransplantatie.

€ 11.58
Meer info »
Aromasin

Aromasin

Aromasin verlaagt het oestrogeen niveau bij vrouwen in de menopauze, en kan daardoor de groei van bepaalde typen borsttumoren vertragen, die oestrogeen nodig hebben om in het lichaam te groeien. Aromasin wordt gebruikt voor de behandeling van vrouwen in de menopauze. Het wordt vaak gegeven aan vrouwen bij wie de kanker nog gegroeid is na een operatie of bestraling of nadat andere kankerbehandelingen zonder succes zijn geprobeerd.

€ 3.47
Meer info »
Cytomel

Cytomel

Cytomel met het actieve ingrediënt liothyronine is een vervaardigde vorm van het schildklierhormoon triiodothyronine (T3). Het wordt meestal gebruikt voor de behandeling van hypothyreoïdie en myxoedeem coma.

€ 0.93
Meer info »
Dekarsinohills

Dekarsinohills®

Healthy Cell Care Ayurvedic Formulation dekarsinohills has the antioxidant, anti-inflammatory, anti-allergic & cell renewal properties functions as a complimentary supplementary therapy in cell care. Immune boosting properties helps in reducing fatigue and improving energy levels. Also may help to avoid complications & prolongs healthy life.

€ 0.16
Meer info »
Eulexin

Eulexin

Generic Eulexin is an antiandrogen. It works in the body to prevent the actions of androgens (male hormones). It is used in the treatment of prostate cancer.

€ 1.49
Meer info »
Femara

Femara

Letrozol hormonale remedie, die het oestrogeengehalte bij vrouwen na de menopauze verlaagt. Het vertraagt de groei van bepaalde soorten borsttumoren die oestrogeen nodig hebben om in het lichaam te groeien. Letrozol wordt gebruikt om borst- en baarmoederkanker na de menopauze te behandelen

€ 0.74
Meer info »
Ibrutinib

Ibrutinib

Ibrutinib is een vorm van kankermedicatie die een kinaseremmer wordt genoemd. Ibrutinib helpt te vertragen hoe snel bepaalde bloedkanker vordert door te werken tegen kankercellen B-cellen, een type witte bloedcellen. Het doet dit door Bruton's tyrosine kinase (BTK) signalering te blokkeren. BTK is een eiwit dat wordt aangetroffen op B-cellen en dat B-cellen instrueert om in leven en meervoudig te blijven.

€ 8.34
Meer info »
Lenalidomide

Lenalidomide

Lenalidomide werkt in op het immuunsysteem. Het bevordert de immuunrespons om tumorgroei te helpen af te remmen. Lenalidomide behandelt anemie (bloedarmoede, een tekort aan rode bloedcellen in het lichaam), multipel myeloom (kanker als gevolg van een voortschrijdende bloedziekte) en mantelcellymfoom (een zeldzame kanker van de lymfeklieren). Het wordt gebruikt bij patiënten met myelodysplastisch syndroom veroorzaakt door een abnormaal chromosoom. Die stoornis wordt ook wel het MDS 5q-syndroom genoemd, waarbij een deel van chromosoom 5 ontbreekt. Bij mensen met deze stoornis maakt het beenmerg niet genoeg gezonde bloedcellen aan. Lenalidomide mag niet gebruikt worden voor chronische lymfatische leukemie (CLL) behalve als u deel uitmaakt van een gecontroleerd medisch onderzoek. Lenalidomide kan het risico op overlijden als gevolg van ernstige hartproblemen verhogen bij mensen met CLL.

€ 3.71
Meer info »
Melatonin

Melatonin

Mensen gebruik van melatonine aan te passen van het lichaam van de interne klok. Het wordt gebruikt voor de jet lag, voor het aanpassen van de slaap-waak cycli in mensen wiens dagelijks werk wijzigingen in de planning (shift-werk stoornis), en voor het helpen van mensen die blind stellen een dag en nacht cyclus. Melatonine wordt ook gebruikt voor het onvermogen om in slaap te vallen (slapeloosheid); delayed sleep phase syndroom (DSPS); rapid eye movement sleep behavior disorder (RBD); slapeloosheid geassocieerd met attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD); slapeloosheid te wijten aan bepaalde hoge bloeddruk geneesmiddelen genaamd bèta-blokkers; en slaapproblemen bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen, waaronder autisme, cerebrale parese en een verstandelijke handicap. Het wordt ook gebruikt als een slaap steun na het staken van het gebruik van benzodiazepine drugs en vermindering van de bijwerkingen van het stoppen met roken. Sommige mensen maken gebruik van melatonine voor de ziekte van Alzheimer of verlies van het geheugen (dementie), een bipolaire stoornis, een longziekte genaamd chronische obstructieve pulmonaire ziekte (COPD), slapeloosheid veroorzaakt door beta-blokker medicatie, endometriose, een piep in de oren, depressie of seasonal affective disorder (SAD), een lichte verstandelijke handicap, niet-alcoholische lever-en vaatziekten, chronische vermoeidheid syndroom (CVS), fibromyalgie, rusteloze benen syndroom, een inflammatoire ziekte sarcoïdose genoemd, schizofrenie, migraine en andere hoofdpijn, leeftijd-gerelateerde verlies van het gezichtsvermogen, benigne prostaathyperplasie (BPH), irritable bowel syndrome (IBS), botontkalking (osteoporose), een beweging aandoening genaamd tardive dyskinesie (TD), zure reflux, Helicobacter pylori (H. pylori), sportprestaties, onvruchtbaarheid, epilepsie, veroudering, voor de menopauze, metabool syndroom, voor herstel na een operatie, agitatie veroorzaakt door de narcose, stress, onwillekeurige bewegingsstoornissen (tardive dyskinesia), veranderingen in de hartslag als u van de vaststelling te zitten (orthostatische tachycardie syndroom), delirium, onvermogen om te bepalen bij het plassen, pijn aan kaak, inflammatoire darmziekten (colitis ulcerosa), en voor anticonceptie.

€ 0.77
Meer info »
Neomercazole

NeoMercazole

Neo-Mercazole tabletten bevatten carbimazole een anti-schildkliermiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van hyperthyreoïdie of een overactieve schildklier, ook bekend als de ziekte van Grave of goitre, om een hoge concentratie van schildklierhormoon te verlagen.

€ 1.16
Meer info »
Nolvadex

Nolvadex

Generieke Nolvadex wordt gebruikt voor de behandeling van borstkanker die zich heeft verspreid naar andere plaatsen in het lichaam. Het wordt ook gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om andere vormen van borstkanker te behandelen. Het wordt gebruikt bij vrouwen die een hoog risico op borstkanker hebben en bij vrouwen met DCIS (na een operatie en bestraling) om het risico van de ontwikkeling van borstkanker te verlagen.

€ 0.39
Meer info »
Pomalyst

Pomalyst

Pomalidomide wordt gebruikt voor de behandeling van multipel myeloom (kanker als gevolg van een progressieve bloedziekte). Pomalidomide wordt meestal gegeven nadat ten minste twee andere medicijnen zonder succes zijn geprobeerd. Pomalidomide wordt ook gebruikt om AIDS-gerelateerd Kaposi-sarcoom te behandelen wanneer andere medicijnen niet werkten of zijn gestopt met werken.

€ 9.26
Meer info »
Rheumatrex

Rheumatrex

Generic Rheumatrex is used for treating certain types of cancer, severe psoriasis or rheumatoid arthritis in certain patients.

€ 0.70
Meer info »
Tarceva

Tarceva

Generische Tarceva (erlotinib) is een geneesmiddel tegen kanker dat interfereert met de groei van kankercellen en hun verspreiding in het lichaam afremt. Erlotinib wordt gebruikt om niet-kleincellige long- of alvleesklierkanker te behandelen die zich verspreidt heeft naar andere delen in het lichaam (gemetastaseerd). Erlotinib wordt meestal toegediend nadat andere middelen tegen kanker zonder succes zijn geprobeerd.

€ 30.88
Meer info »
Xeloda

Xeloda

Generieke Xeloda(Capecitabine) is een antimetaboliet. Het werkt door de productie van eiwitten te verstoren die nodig zijn voor de groei en reproductie van kankercellen. Het behandelt bij sommige patiënten bepaalde soorten borstkanker, darmkanker of colorectale kanker.

€ 18.22
Meer info »
Door op onze site te blijven, stemt u automatisch in met de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met ons Privacybeleid.