Generiek Thioridazine - , Mellaril, Actoplus Met, Anafranil, Anafranil Sr, Avelox, Aventyl, Betoptic, Celexa, Clozaril, Cordarone

Mellaril
Mellaril
thioridazine 10mg /25mg /50mg

Generic Mellaril is used for treating mental disorder known as schizophrenia (a severe loss of contact with reality).

Actoplus Met
ActoPlus Met
metformin and pioglitazone 500mg

Generic ActoPlus Met is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It works by decreasing the amount of sugar the liver produces and the intestines absorb.

Anafranil
Anafranil
clomipramine 10mg /25mg /50mg

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

Anafranil Sr
Anafranil SR
clomipramine 75mg

Generic Anafranil Sustained-Release is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

Avelox
Avelox
moxifloxacin 400mg

Generic Avelox is an antibiotic in the class of drugs called fluoroquinolones. It is used to treat bacterial infections.

Aventyl
Aventyl
nortriptyline 25mg

Generic Aventyl is prescribed for the relief of symptoms of depression. It is one of the drugs known as tricyclic antidepressants.

Betoptic
Betoptic
betaxolol 0.5% 5ml

Betaxolol is een bètablokker die de druk in het oog vermindert. Betaxolol ophthalmic (voor de ogen) wordt gebruikt voor de behandeling van open-hoekglaucoom en andere oorzaken van hoge druk in het oog.

Celexa
Celexa
citalopram hydrobromide 20mg

Generic Celexa is used for treating depression.

Clozaril
Clozaril
clozapine 25mg /50mg /100mg

Generic Clozaril is used for managing schizophrenia in patients who do not respond to other medicines. It is also used to decrease the risk of suicidal behavior in certain patients.

Cordarone
Cordarone
amiodarone 100mg /200mg

Generic Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders.

Cosopt
Cosopt
dorzolamide, timolol 2% + 0.5% 5ml

Generic Cosopt is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye. Dorzolamide reduces the amount of fluid in the eye, which decreases pressure inside the eye. Timolol is a beta-blocker that also reduces pressure inside the eye.

Cymbalta
Cymbalta
duloxetine 20mg /30mg /40mg /60mg

Generic Cymbalta is used for treating depression and generalized anxiety disorder. It is also used for managing pain caused by fibromyalgia and diabetic peripheral neuropathy (DPNP).

Dostinex
Dostinex
cabergoline 0.25mg /0.5mg

Generic Dostinex is used for treating disorders associated with high levels of the hormone prolactin, either due to tumors in the pituitary gland or to unknown causes.

Elavil
Elavil
amitriptyline 10mg /25mg /50mg /75mg

Generic Elavil is prescribed for the relief of symptoms of mental depression. It is a member of the group of drugs called tricyclic antidepressants.

Enablex
Enablex
darifenacin 7.5mg /15mg

Generic Enablex reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Generic Enablex is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, and incontinence (urine leakage).

Fluoxetine
Fluoxetine
fluoxetine 10mg /20mg /40mg /60mg

Fluoxetine is een selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI) antidepressiva. De manier waarop dit geneesmiddel werkt, is nog niet volledig begrepen. Er wordt gedacht aan een positieve invloed op de communicatie tussen zenuwcellen in het centrale zenuwstelsel en / of te herstellen van chemisch evenwicht in de hersenen. Fluoxetine wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige depressieve stoornis, boulimia nervosa (een eetstoornis) obsessief-compulsieve stoornis, paniekstoornis en premenstruele dysfore stoornis (PMDD). Fluoxetine wordt soms gebruikt in combinatie met een ander medicijn genaamd “Olanzapine” (Zyprexa). De behandeling van depressie veroorzaakt door een bipolaire stoornis (manische depressie). Deze combinatie wordt ook gebruikt voor de behandeling van depressie na ten minste 2 andere medicijnen zijn geprobeerd zonder succesvolle behandeling van de symptomen.

Geodon
Geodon
ziprasidone 20mg /40mg

Generic Geodon is an antipsychotic medication. It works by changing the effects of chemicals in the brain. It is used to treat schizophrenia and the manic symptoms of bipolar disorder (manic depression).

Glucophage
Glucophage
metformin 500mg /850mg /1000mg

Generic Glucophage een mondelinge antidiabetica medicatie wordt gebruikt voor de behandeling van type 2-diabetes (niet-insuline-afhankelijke). Het helpt de controle te behouden over de bloedsuiker. De behandeling wordt gecombineerd met dieet en lichaamsbeweging. Deze medicijn kan alleen of samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt voor diabetes.

Glucophage Xr
Glucophage XR
metformin 500mg /1000mg

Generic Glucophage Extended-Release is an oral antidiabetic medication used to treat type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.

Inderal
Inderal
propranolol 10mg /20mg /40mg

Het generieke geneesmiddel Inderal wordt gebruikt om hoge bloeddruk of boezemfibrilleren te behandelen. Het wordt gebruikt bij patiënten met angina om de angina frequentie te verlagen en uithoudingsvermogen te verbeteren, om het risico van een plotse hartdood bij patiënten na een hartaanval te verminderen, om bepaalde soorten tremors te behandelen, een hartconditie genaamd hypertrofische subaortische stenose (HSS) en bepaalde symptomen van feochromocytoom (een bijnier tumor). Het wordt ook gebruikt om migraine aanvallen te voorkomen.

Inderal La
Inderal LA
propranolol 40mg /80mg

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.

Lamisil
Lamisil
terbinafine 250mg

Generic Lamisil is an antifungal antibiotic. It is used to treat infections caused by fungus that affect the fingernails or toenails.

Lariam
Lariam
mefloquine 250mg

Generic Lariam is een geneesmiddel tegen malaria, een ziekte veroorzaakt door parasieten. Dit medicijn werkt door de groei van parasieten in de rode bloedcellen van het menselijk lichaam te verstoren. Parasieten die malaria veroorzaken, komen meestal in het lichaam door de beet van een mug. Generic Lariam wordt ook gebruikt om malaria te voorkomen.

Lexapro
Lexapro
escitalopram 5mg /10mg /20mg

Generic Lexapro is used for treating depression and generalized anxiety disorder.

Luvox
Luvox
fluvoxamine 50mg /100mg

Generic Luvox is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). It is used for treating social anxiety disorder or obsessive-compulsive disorder (OCD).

Metaglip
Metaglip
glipizide-metformin 2.5mg + 250mg

Generic Metaglip is used for lowering blood sugar levels in combination with diet and exercise in patients with type 2 diabetes.

Mirapex
Mirapex
pramipexole 0.125mg /0.25mg /0.5mg /1mg

Generic Mirapex has some of the same effects as a chemical called dopamine, which occurs naturally in your body. Low levels of dopamine in the brain are associated with Parkinson's disease. Pramipexole tablets are used to treat signs and symptoms of Parkinson's disease and for the treatment of Restless Legs Syndrome (RLS)

Oxsoralen
Oxsoralen
methoxsalen 10mg

Generic Oxsoralen is used to treat psoriasis, eczema and some cutaneous Lymphomas in conjunction with exposing the skin to sunlight.

Pamelor
Pamelor
nortriptyline 25mg

Generic Pamelor is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression.

Paxil
Paxil
paroxetine 10mg /20mg /30mg /40mg

Generic Paxil wordt gebruikt voor de behandeling van depressie of obsessief-compulsieve stoornis (OCS). Het kan worden gebruikt voor de behandeling van posttraumatische stress stoornis (PTSS), gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis en sociale angststoornis.

Paxil Cr
Paxil CR
paroxetine 12.5mg /25mg /37.5mg

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.

Precose
Precose
acarbose 25mg /50mg

Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin.

Revia
Revia
naltrexone 50mg

Generieke Revia wordt gebruikt voor de behandeling van alcoholisme en verdovende middelen (opioïden) verslaving bij volwassenen als onderdeel van een volledige behandelingsprogramma.

Seroquel
Seroquel
quetiapine 25mg /50mg /100mg /200mg /300mg

Generic Seroquel is een antipsychoticum medicatie. Het wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie en bipolaire wanorde, ook bekend als manische-depressie.

Sinequan
Sinequan
doxepin 10mg /25mg /75mg

Generic Sinequan is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression and anxiety.

Symmetrel
Symmetrel
amantadine 100mg

Generic Symmetrel is an antiviral. It is used to prevent or treat certain influenza (flu) infections (type A). It may be given alone or along with flu shots. Generic Symmetrel will not work for colds, other types of flu or other virus infections. This medicine is also used to treat Parkinson's disease and other movement disorders.

Tadasiva
Tadasiva
sildenafil + tadalafil 100mg + 20mg

Tadasiva® - is een penis energizer die de moeiteloosheid van de bloedsomloop naar de penis machtigt. Dit gecombineerde medicijn bestaat uit 100 mg Sildenafil + 20 mg Tadalafil. Het heeft een langdurig effect zoals Cialis, naast de kracht van Viagra. Verkrijgbaar in blisters van 6 tabletten, 45 minuten voor geslachtsgemeenschap ingenomen.

Tofranil
Tofranil
imipramine 25mg /75mg

Generic Tofranil is used for treating depression. It is also used in some children to help reduce bedwetting. It works by increasing the activity of certain chemicals in the brain that help elevate mood.

Vesicare
Vesicare
solifenacin 5mg /10mg

Generic Vesicare reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Generic Vesicare is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, and incontinence (urine leakage).

Viagra Super Dulox-force
Viagra Super Dulox-Force
sildenafil citrate + duloxetine 100mg + 30mg /100mg + 60mg

Viagra Super Dulox-Force is een gecombineerde medicatie gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen en vroegtijdige ejaculatie.

Viagra Super Fluox-force
Viagra Super Fluox-Force
sildenafil citrate + fluoxetine 100mg + 40mg /100mg + 60mg

Viagra Super Fluox-Force – is een complexe oplossing van twee ernstige problemen op een gebied van de gezondheid van de mens. Het heeft twee hoofdingrediënten: 100 mg sildenafil en 40 mg fluoxetine, deze combinatie van medicatie wordt gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen en voortijdige ejaculatie. Het is een uitvinding! Als u de erectie wilt versterken en de seksuele gebeurtenis te verlengen, is de beste oplossing om Viagra Super Fluox-Force nu online te bestellen.

Zoloft
Zoloft
sertraline 25mg /50mg /100mg

Zoloft (sertraline) is een antidepressivum in een groep van medicijnen genoemd selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRIs). De manier waarop sertraline werkt wordt nog steeds niet volledig begrepen. Men denkt dat het positief werkt op de communicatie tussen zenuwcellen in het centraal zenuwstelsel en/of dat het chemische balans in de hersenen herstelt. Zoloft wordt gebruikt voor behandeling van depressie, obsessief-compulsieve stoornis, paniekstoornis, angststoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en premenstrueel syndroom (PMS).

Zyprexa
Zyprexa
olanzapine 2.5mg /5mg /7.5mg /10mg /15mg /20mg

Generic Zyprexa is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar disorder (manic depression).

Ik heb mijn bestelling deze week ontvangen. Bij deze, hartelijk bedankt. Geloof mij maar, ik zal zeker nog een keer bij u bestellen!!!!! Mijn vrouw was zeer verrast door de resultaten en van mij .... ik voelde me weer alsof ik 18 jaar was. heel erg bedankt. U zult zeker nog weer van mij horen:) -

Kees

TOON MEER