Return to homepageUrinary tract

Actigall

Actigall

Generic Actigall is used for treating and preventing gallstones.

zl 6.53
Więcej info »;
Aldactone

Aldactone

Generic Aldactone stosuje się w leczeniu obrzęków pochodzenia sercowego, wątrobowego i nerkowego, również w przypadku niezadowalających efektów leczenia choroby podstawowej (zespół nerczycowy). Także może być stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i również do leczenia lub zapobiegania niskiego poziomu potasu.

zl 2.18
Więcej info »;
Aygestin

Aygestin

Generic Aygestin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometriosis).

zl 3.53
Więcej info »;
Barley Grass

Barley Grass®

Organic Barleygrass tablets contain Minerals, Calcium, Iron, Potassium, Chlorophyll, Vitamins such as A, C, B1, B2, folic acid and B12. Due to its detoxifying properties it helps in weight loss regimen ans gives a healthy boost. It may help increase body’s self healing properties. Its alkalizing properties may heal urinary tract & kidney problems.

zl 0.97
Więcej info »;
Cycrin

Cycrin

Generic Cycrin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometrial hyperplasia).

zl 4.69
Więcej info »;
Ddavp

DDAVP

Generyk DDAVP jest sztuczną postacią hormonu naturalnie występującego w przysadce mózgowej. Hormon ten jest ważny dla wielu funkcji organizmu, w tym krążenia i ciśnienia krwi, nerek oraz do regulowania wykorzystania wody przez organizm. Generyk DDAVP jest stosowany w leczeniu moczenia nocnego, moczówki prostej i zwiększonego pragnienia oraz oddawania moczu spowodowanego przez zabieg chirurgiczny lub uraz głowy.

zl 10.89
Więcej info »;
Demadex

Demadex

Generic Demadex is used for treatment of edema (swelling) associated with heart, kidney, or liver failure or conditions when there is excess body water. It is also used alone or with other medicines to treat high blood pressure.

zl 2.66
Więcej info »;
Detrol

Detrol

Generic Detrol is used for treating overactive bladder with symptoms of urinary frequency, urgency, and leakage.

zl 5.21
Więcej info »;
Detrol La

Detrol LA

Generic Detrol LA is used for treating overactive bladder with symptoms of urinary frequency, urgency, and leakage.

zl 11.98
Więcej info »;
Diamox

Diamox

Generic Diamox is used for treating certain types of glaucoma in combination with other medicines. It is also used to treat or prevent symptoms of mountain sickness.

zl 3.02
Więcej info »;
Elmiron

Elmiron

Pentosan polysulfate sodium jest stosowany w leczeniu bólu pęcherza i dyskomfortu spowodowanego zapaleniem pęcherza (zapalenie lub podrażnienie pęcherza). Pentosan polysulfate sodium jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 16 lat.

zl 19.60
Więcej info »;
Enablex

Enablex

Generic Enablex reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Generic Enablex is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, and incontinence (urine leakage).

zl 6.97
Więcej info »;
Frumil

Frumil

Generic Frumil is a combination of two diuretics used for treating fluid retention (oedema), either in the legs or on the lungs.

zl 3.87
Więcej info »;
Furadantin

Furadantin

Generic Furadantin is used for treating and preventing urinary tract infections caused by certain bacteria.

zl 3.31
Więcej info »;
Gautyhills

Gautyhills®

Gautyhills Tablets - Gout Care Formula. Gout Care Ayurvedic Formula Gautyhills tablets has an anti-inflammatory & analgesic properties of Guduchi, Vasa & Shuddha Guggul aid in symptomatic relief of Gout, including joint pain, tenderness, swelling and inflammation. Helps maintain healthy uric acid levels and edema.Helps maintain joint health.

zl 0.77
Więcej info »;
Haridra

Haridra

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.

zl 0.72
Więcej info »;
Hygroton

Hygroton

Hygroton (сhlortalidone) jest lekiem moczopędnym stosowanym w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, obrzęków, w tym spowodowanych niewydolnością serca, niewydolnością wątroby i zespołem nerczycowym, cukrzycą moczopędną i kwasicą kanalików nerkowych.

zl 2.18
Więcej info »;
Lasix

Lasix

Generyczny Lasix stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia i opuchnięć spowodowanych zatrzymywaniem wody w organiźmie, które jest skutkiem następujących schorzeń; zastoinowej niewydalności serca, chorób wątroby i nerek.

zl 1.54
Więcej info »;
Lasuna

Lasuna

Lasuna (Garlic/Allium sativum) is well-known as a pungent, culinary spice in several cultures; the herb is one of the most researched plants for its medicinal benefits. Scientists at the Department of Medicinal Chemistry, Hebrew University-Hassadah Medical School, Jerusalem, recently studied Lasuna for its antioxidant activity and support of normal cardiovascular function. They found the herb to be supportive of normal plasma lipid levels and noted its various ‘positive influences’ (Molecular Nutrition and Food Research, November 2007, 51(11):1365-81).

zl 0.72
Więcej info »;
Liv First

Liv First®

Liver Support Ayurvedic Formula Liver Care has the hepatoprotective & regenerative properties of Kalmegh provides support to hepatic detoxification that helps rejuvenate the liver. The antioxidant properties of Guduchi, Bhuiamla & Tulsi helps promote immunity and aids in removal of toxins from the liver and kidneys. The immunostimulant properties alongwith hepatoprotective properties of these herbs helps to stimulate expulsion of bile from liver & protect liver from free radical damage The properties of Bhringraj promotes the metabolism of liver and helps improve the strength of the body.

zl 0.87
Więcej info »;
Lozol

Lozol

Generic Lozol is a diuretic used to treat high blood pressure and swelling due to excess fluid in the body.

zl 5.00
Więcej info »;
Lozol Sr

Lozol SR

Generic Lozol SR treats fluid retention (edema) in people with congestive heart failure. This medication is also used to treat high blood pressure.

zl 4.69
Więcej info »;
Manjishtha

Manjishtha

Manjishtha (Indian Madder/Rubia cordifolia) is helpful in skin conditions like uneven pigmentation and eczema. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India recommends the use of the dried stem of Manjishtha in blood, skin and urogenital disorders, dysentery, piles, ulcers, inflammation, erysipelas, skin diseases and rheumatism.

zl 0.72
Więcej info »;
Melatonin

Melatonin

Ludzie stosują melatoninę w celu uregulowania wewnętrznego zegara. Stosuje się go do łagodzenia jet lagu, do dostosowywania cyklów snu u osób, których codzienne godziny pracy zmieniają się (zaburzenia ze względu na zmienne godziny pracy), a także pomaganie osobom niewidomym w ustalaniu cyklu dziennego i nocnego. Melatonina jest również używana do leczenia bezsenności; zespołu opóźnionej fazy snu (DSPS); zaburzenia snu fazy REM (RBD); bezsenność związana z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); bezsenność z powodu niektórych leków na nadciśnienie zwanych beta-blokerami; zaburzenia snu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem, porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną. Jest również stosowany jako środek wspomagający sen po zaprzestaniu stosowania leków benzodiazepinowych oraz w celu zmniejszenia skutków ubocznych po rzuceniu palenia. Niektórzy ludzie stosują melatoninę w chorobie Alzheimera lub utracie pamięci (demencja), chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), bezsenności spowodowanej lekami beta-blokerami, endometriozą, dzwonieniem w uszach, depresją lub sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD), łagodne zaburzenia psychiczne, niealkoholowa choroba wątroby, zespół chronicznego zmęczenia (CFS), fibromialgię, zespół niespokojnych nóg, chorobę zapalną zwaną sarkoidozą, schizofrenią, migreną i innymi bólami głowy, utratą wzroku związaną z wiekiem, łagodnym przerostem prostaty (BPH) zapalenie oskrzeli, zespół jelita drażliwego (IBS), utrata masy kostnej (osteoporoza), zaburzenia ruchowe zwane dyskretną dyskinezą (TD), kwas refluksowy, Helicobacter pylori (H. pylori), sprawność fizyczna, niepłodność, epilepsja, starzenie się, menopauza, zespół metaboliczny, do regeneracji po zabiegach chirurgicznych, pobudzenie spowodowane znieczuleniem, stresem, zaburzeniami ruchowymi mimowolnymi (dyskineza późna), zmiany tętna, tachykardia, delirium, zaburzenia kontrolowania oddawania moczu, ból żuchwy, zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz w celu antykoncepcyjnym.

zl 3.63
Więcej info »;
Myrbetriq

Myrbetriq

Mirabegron zmniejsza skurcze mięśni pęcherza moczowego i dróg moczowych. Mirabegron stosuje się w leczeniu nadreaktywnego pęcherza z objawami częstego lub nagłego oddawania moczu i nietrzymania moczu.

zl 10.02
Więcej info »;
Norlutate

Norlutate

Generic Norlutate is used to treat women with abnormal bleeding from the uterus. It is also used to treat women who have stopped having menstrual periods for several months (amenorrhea) but who are not pregnant or going through menopause.

zl 4.43
Więcej info »;
Noroxin

Noroxin

Generic Norfloxacin is an antibiotic in a group of drugs called fluoroquinolones. It is used to treat bacterial infections of genito-urinary tract.

zl 3.87
Więcej info »;
Oxytrol

Oxytrol

Generic Oxytrol reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. It is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, incontinence (urine leakage) and increased nighttime urination.

zl 3.06
Więcej info »;
Pentasa

Pentasa

Generic Pentasa is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).

zl 3.48
Więcej info »;
Phoslo

PhosLo

Generic PhosLo is used for reducing phosphate levels in late-stage kidney failure.

zl 2.76
Więcej info »;
Proscarehills

Proscarehills®

Proscarehills tablets – prostate care formula. Ayurvedic Prostate Care tablets has the diuretic and lithontriptic properties of Gokshur, Varun and Pashanbhed. The product may help to regulate urinary tract functions & dissolve stones, thus promotes prostate health. Nephro-protective, antioxidant & anti-inflammatory properties of Kanchanar may help to promote healthy prostate size, maintain smooth urine flow, support urinary tract & kidney functions.

zl 0.77
Więcej info »;
Punarnava Vegie

Punarnava Vegie®

Punarnava Vegie Capsules - Kidney health Support. According to Ayurveda, Punarnava is believed to subside all the three doshas i.e Vata, Pitta, Kapha. Each capsule contains 100 mg Punarnava Powder and 250 mg of extract (as dry extract) from Punarnava whole plant (Boerhaavia diffusa) (8:1) (equivalent to 2000 mg of Punarnava whole plant). When assayed these capsules contain Alkaloids NLT 0.1%. The name itself suggests rejuvenation. It mainly acts on the urogenital system by removing the extra debris & strengthens the system.

zl 0.97
Więcej info »;
Pyridium

Pyridium

Generic Pyridium is used for relieving pain, burning, urgency, frequent urination, and discomfort caused by irritation of the lower urinary tract.

zl 3.39
Więcej info »;
Renagel

Renagel

Generic Renagel is used for reducing the amount of phosphorus in the blood in patients with chronic kidney disease who are on dialysis.

zl 15.90
Więcej info »;
Rocaltrol

Rocaltrol

Generic Rocaltrol is used for managing certain conditions caused by high or low parathyroid hormone levels. It is used to manage low blood calcium levels in patients who are on chronic kidney dialysis.

zl 7.26
Więcej info »;
Stonhills

Stonhills®

Stonhills Tablets - Kidney Care Formula. The diuretic and detoxifying properties of Pashanbhed & Palash Pushpa may help to regulate urinary tract functions & may help to flush out kidney stones.Diuretic & antibacterial properties of Gokshur & Yavakshar may help in the reducing the problem of water retention, may help control urinary tract functions.

zl 0.77
Więcej info »;
Tribenzor

Tribenzor

Tribenzor zawierające kombinację amlodypinu, hydrochlorotiazyd oraz olmesartanu. Amlodypina - organiczny związek chemiczny z grupy pirydyn, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, o działaniu blokującym wolne kanały wapniowe. Hydrochlorotiazyd  z grupy tiazydów, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Olmesartan antagonista receptora angiotensyny II. W formie proleku, olmesartanu medoksomilu (estru olmesartanu i medoksomilu), jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Tribenzor jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

zl 8.71
Więcej info »;
Uloric

Uloric

Uloric (febuxostat) zmniejsza wytwarzanie kwasu moczowego w organizmie. Nagromadzenie kwasu moczowego może powodować objawy dny moczanowej. Uloric jest stosowany w celu utrzymania zbyt wysokiego poziomu kwasu moczowego u osób z dną moczanową.

zl 4.57
Więcej info »;
Urecholine

Urecholine

Lek generyczny o nazwie Urecholine stymuluje opróżnianie pęcherza moczowego. Betanechol jest stosowany w przypadku leczenia zatrzymania moczu (trudności w oddawaniu moczu), które mogą wystąpić po zabiegu, po dostarczeniu baby, and in other situations.

zl 5.44
Więcej info »;
Urispas

Urispas

Generic Urispas (Flavoxate) is an anticholinergic agent used to treat bladder or bowel spasms and in combination with other medicines to treat ulcers.

zl 5.81
Więcej info »;
Vesicare

Vesicare

Generic Vesicare reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Generic Vesicare is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, and incontinence (urine leakage).

zl 10.41
Więcej info »;
Zyloprim

Zyloprim

Generic Zyloprim is used in the treatment of many symptoms of gout, including acute attacks, tophi (collection of uric acid crystals in the tissues, especially around joints), joint destruction, and uric acid stones. Allopurinol works by reducing uric acid production in the body, thus preventing crystals from forming.

zl 1.81
Więcej info »;
Pozostając na naszej stronie automatycznie zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.