Return to homepageDiabetes

Actoplus Met

ActoPlus Met

Generic ActoPlus Met is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It works by decreasing the amount of sugar the liver produces and the intestines absorb.

zl 4.36
Więcej info »;
Actos

Actos

Generic Actos is used for treating type 2 diabetes in certain patients. It is used along with diet and exercise.

zl 2.18
Więcej info »;
Amaryl

Amaryl

Generic Amaryl is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.

zl 1.75
Więcej info »;
Cozaar

Cozaar

Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes.

zl 3.02
Więcej info »;
Ddavp

DDAVP

Generyk DDAVP jest sztuczną postacią hormonu naturalnie występującego w przysadce mózgowej. Hormon ten jest ważny dla wielu funkcji organizmu, w tym krążenia i ciśnienia krwi, nerek oraz do regulowania wykorzystania wody przez organizm. Generyk DDAVP jest stosowany w leczeniu moczenia nocnego, moczówki prostej i zwiększonego pragnienia oraz oddawania moczu spowodowanego przez zabieg chirurgiczny lub uraz głowy.

zl 10.89
Więcej info »;
Diabecon Ds

Diabecon DS®

Diabecon DS® is a double strength phytopharmaceutical formulation for the effective management of type II diabetes.Diabecon helps in imbalanced carbohydrate metabolism. It takes care of biochemical parameters in the blood and long-term complications that affect vital organs such as eyes and kidneys. Double strength formulation.

zl 0.80
Więcej info »;
Diabohills

Diabohills®

Diabohills is uniquely intended to bring down the high sugar level in the blood by the natural way. The 100% pure Diabohills is an Ayurvedic formulation of Gudmar, Karela, Amla, Jambu Seeds, Bivala, Guduchi, Mamejawa, Belpatra, Haldee, Trikatu etc. It has carminative, diuretic, anti-diabetic, antilipidemic, antioxidant, rejuvenating & hypoglycemic properties. Each ingredient is carefully chosen for its antioxidant effects. Moreover, these different herbs have a long tradition of utilization in Ayurveda, to recuperate the body and blend the psyche and soul. The various gainful mixes found inside these botanicals offer strong antioxidant prevention agent, antibacterial, antiviral, adaptogenic, and safe upgrading properties. It is viable advance generally wellbeing and bolster the body’s characteristic safeguards. When combined, these ingredients facilitate oxidative balance & help promote lipid & glucose metabolism.

zl 0.87
Więcej info »;
Farxiga

Farxiga

Dapagliflozyna jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym, który pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Dapagliflozyna działa, pomagając nerkom pozbyć się glukozy z krwioobiegu. Dapagliflozyna stosowana jest wraz z dietą i ćwiczeniami, wspomaga kontrolę poziomu cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Dapagliflozyna nie jest przeznaczona do leczenia cukrzycy typu 1.

zl 14.81
Więcej info »;
Brand Farxiga

Farxiga®

Farxiga® (Dapagliflozin) jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym, który wspomaga kontrolę poziomu cukru we krwi. Farxiga® działa, pomagając nerkom pozbyć się glukozy z krwioobiegu. Farxiga® stosuje się razem z dietą i ćwiczeniami, aby poprawić kontrolę poziomu cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Farxiga® nie jest przeznaczona do leczenia cukrzycy typu 1.

zl 12.84
Więcej info »;
Galvumet

Galvumet

Galvumet jest złożonym lekiem zawierającym dwa składniki aktywne: 50 mg wildagliptyny i 1000 mg metforminy. Ten lek jest wskazany jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów, u których cukrzyca nie jest odpowiednio kontrolowana na podstawie samego chlorowodorku metforminy lub którzy już byli leczeni kombinacją wildagliptyny i chlorowodorku metforminy, w oddzielnych tabletkach. Leczenie nie powinno być rozpoczynane w przypadku tej terapii złożonej. Również Galvumet jest przepisywany w połączeniu z pochodną sulfonylomocznika (tj. potrójna terapia łączona) jako uzupełnienie diety i ćwiczeń u pacjentów których wykrzyczą jest niedostatecznie kontrolowana za pomocą metforminy i sulfonylomocznika. Ponadto, Galvumet jest przepisywany jako dodatek do insuliny jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów, gdy stabilna dawka insuliny i sama metformina nie zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii.

zl 10.45
Więcej info »;
Galvus

Galvus

Galvus to lek zawierający substancję czynną wildagliptynę. Jest on dostępny w postaci tabletek (50 mg). Preparat Galvus stosuje się w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Można go stosować samodzielnie (monoterapia) u pacjentów, u których cukrzyca nie jest wystarczająco kontrolowana przez dietę i aktywność fizyczną i którzy nie mogą przyjmować metforminy; także, razem z metforminą, tiazolidynodionem lub sulfonylomocznikiem (podwójna terapia), gdy cukrzyca pacjenta nie jest wystarczająco kontrolowana przez ten inny lek stosowany samodzielnie, ale jest stosowany wyłącznie w połączeniu z pochodną sulfonylomocznika u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować metforminy. Lek ten jest również stosowany razem z sulfonylomocznikiem i metforminą (potrójna terapia) u pacjentów, u których cukrzyca nie jest wystarczająco kontrolowana przez te leki oraz dietę i ćwiczenia; także razem z insuliną (z lub bez metforminy) u pacjentów, u których cukrzyca nie jest wystarczająco kontrolowana przez dietę i ćwiczenia fizyczne oraz stabilną dawkę insuliny.

zl 10.37
Więcej info »;
Glucotrol

Glucotrol

Generic Glucotrol is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.

zl 2.18
Więcej info »;
Glucotrol Xl

Glucotrol XL

Generic Glucotrol XL is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.

zl 3.27
Więcej info »;
Glucovance

Glucovance

Generic Glucovance is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It may be used alone or with other antidiabetic medicine.

zl 2.18
Więcej info »;
Glyxambi

Glyxambi

Glyxambi zawiera połączenie empagliflozyny i linagliptyny. Empagliflozyna i linagliptyna to doustne leki przeciwcukrzycowe, które pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Empagliflozyna działa, pomagając nerkom w pozbyciu się glukozy z krwiobiegu. Linagliptyna działa poprzez regulację poziomu insuliny wytwarzanej przez organizm po jedzeniu. Glyxambi stosuje się wraz z dietą i ćwiczeniami w celu poprawy kontroli poziomu cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Glyxambi stosuje się również w celu zmniejszenia ryzyka zgonu z powodu zawału serca, udaru mózgu lub niewydolności serca u dorosłych z cukrzycą typu 2, którzy mają również choroby serca.

zl 23.96
Więcej info »;
Haridra

Haridra

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.

zl 0.72
Więcej info »;
Holy Basil Vegie

Holy Basil Vegie®

Holy Basil is revered as a sacred plant in Ayurveda, the ancient traditional herbal system of India. Holy Basil has more recently been shown to possess powerful adaptogenic properties with the ability to enhance the body's healthy response to normal daily life stress.* In addition, scientific studies have demonstrated that Holy Basil may support healthy carbohydrate metabolism and normal glucose management.It helps body adapt to daily life stress, supports normal carbohydrate metabolism.

zl 0.87
Więcej info »;
Invokana

Invokana®

Invokana (kanagliflozyna) to doustny lek przeciwcukrzycowy, który pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Kanagliflozyna działa, pomagając nerkom w usuwaniu glukozy z krwiobiegu. Invokana jest stosowana razem z dietą i ćwiczeniami w celu poprawy kontroli poziomu cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Invokana jest również stosowana w celu obniżenia ryzyka zgonu z powodu zawału serca, udaru mózgu lub niewydolności serca u dorosłych z cukrzycą typu 2, którzy mają również choroby serca. Invokana jest również stosowana w celu zmniejszenia ryzyka schyłkowej choroby nerek i hospitalizacji lub zgonu z powodu problemów z sercem u dorosłych, którzy mają również problemy z nerkami spowodowane cukrzycą typu 2.

zl 21.78
Więcej info »;
Jambuhills Vegie

Jambuhills Vegie®

Jambu possesses antibacterial properties and is used to strengthen the teeth and gums. It is also useful in cases of diabetes by helping to lower blood sugar levels.

zl 0.87
Więcej info »;
Janumet

Janumet

Generic Janumet and sitagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Generic Janumet works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Sitagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating

zl 6.10
Więcej info »;
Januvia

Januvia

Sitagliptin is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Sitagliptin is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.

zl 7.62
Więcej info »;
Jardiance

Jardiance

Jardiance (empagliflozin) Doustne lek przeciwcukrzycowy, Lek Jardiance zawiera substancję czynną empagliflozynę, której działanie polega na blokowaniu pewnego białka w nerkach o nazwie kotransporter sodowo-glukozowy 2 (SGLT2). Zapobiega wydalaniu glukozy z moczem przez wchłanianie glukozy do krwi w procesie filtracji krwi przez nerki. Jardiance nie jest wskazany do 1 typu cukrzycy.

zl 23.96
Więcej info »;
Jentadueto

Jentadueto

Jentadueto to lek zawierający substancje czynne linagliptynę i chlorowodorek metforminy. Jest dostępny jako tablety. Jentadueto stosuje się u osób dorosłych z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli poziomu glukozy we krwi. Jest on stosowany jako dodatek do diety i ćwiczeń fizycznych u pacjentów, u których nie uzyskano zadowalającej kontroli za pomocą metforminy stosowanej w monoterapii, u pacjentów, którzy już przyjmują połączenie linagliptyny i metforminy w oddzielnych tabletkach, w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną u pacjentów, u których nie uzyskano zadowalającej kontroli za pomocą tego leku i metforminy.

zl 13.07
Więcej info »;
Jentadueto Xr

Jentadueto XR

Jentadueto XR to doustne leki przeciwcukrzycowe, które pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Metformina działa poprzez zmniejszenie produkcji glukozy (cukru) w wątrobie i zmniejszenie wchłaniania glukozy przez jelita. Linagliptyna działa poprzez regulację poziomu insuliny wytwarzanej przez organizm po jedzeniu. Jentadueto XR to lek złożony stosowany wraz z dietą i ćwiczeniami w celu poprawy kontroli poziomu cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Jentadueto XR nie jest przeznaczony do leczenia cukrzycy typu 1.

zl 15.25
Więcej info »;
Kombiglyze Xr

Kombiglyze XR

Metformina i saksagliptyna są doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, które pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Metformina działa poprzez zmniejszanie produkcji glukozy (cukru) w wątrobie i zmniejszanie wchłaniania glukozy przez jelita. Saksagliptyna reguluje poziom insuliny wytwarzanej przez organizm po posiłku. Metformina i saksagliptyna są lekami skojarzonymi stosowanymi łącznie z dietą i ćwiczeniami fizycznymi w celu poprawy kontroli poziomu cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Ten lek nie jest przeznaczony do leczenia cukrzycy typu 1.

zl 8.58
Więcej info »;
Brand Kombiglyze Xr

Kombiglyze® XR

Kombiglyze XR® zawiera połączenie metforminy i saksagliptyny. Metformina i saksagliptyna są doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, które pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Metformina działa poprzez zmniejszanie produkcji glukozy (cukru) w wątrobie i zmniejszanie wchłaniania glukozy przez jelita. Saksagliptyna działa poprzez regulowanie poziomu insuliny wytwarzanej przez organizm po posiłku. Kombiglyze XR stosuje się razem z dietą i ćwiczeniami, aby poprawić kontrolę poziomu cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2.

zl 11.55
Więcej info »;
Manjishtha

Manjishtha

Manjishtha (Indian Madder/Rubia cordifolia) is helpful in skin conditions like uneven pigmentation and eczema. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India recommends the use of the dried stem of Manjishtha in blood, skin and urogenital disorders, dysentery, piles, ulcers, inflammation, erysipelas, skin diseases and rheumatism.

zl 0.72
Więcej info »;
Melatonin

Melatonin

Ludzie stosują melatoninę w celu uregulowania wewnętrznego zegara. Stosuje się go do łagodzenia jet lagu, do dostosowywania cyklów snu u osób, których codzienne godziny pracy zmieniają się (zaburzenia ze względu na zmienne godziny pracy), a także pomaganie osobom niewidomym w ustalaniu cyklu dziennego i nocnego. Melatonina jest również używana do leczenia bezsenności; zespołu opóźnionej fazy snu (DSPS); zaburzenia snu fazy REM (RBD); bezsenność związana z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); bezsenność z powodu niektórych leków na nadciśnienie zwanych beta-blokerami; zaburzenia snu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem, porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną. Jest również stosowany jako środek wspomagający sen po zaprzestaniu stosowania leków benzodiazepinowych oraz w celu zmniejszenia skutków ubocznych po rzuceniu palenia. Niektórzy ludzie stosują melatoninę w chorobie Alzheimera lub utracie pamięci (demencja), chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), bezsenności spowodowanej lekami beta-blokerami, endometriozą, dzwonieniem w uszach, depresją lub sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD), łagodne zaburzenia psychiczne, niealkoholowa choroba wątroby, zespół chronicznego zmęczenia (CFS), fibromialgię, zespół niespokojnych nóg, chorobę zapalną zwaną sarkoidozą, schizofrenią, migreną i innymi bólami głowy, utratą wzroku związaną z wiekiem, łagodnym przerostem prostaty (BPH) zapalenie oskrzeli, zespół jelita drażliwego (IBS), utrata masy kostnej (osteoporoza), zaburzenia ruchowe zwane dyskretną dyskinezą (TD), kwas refluksowy, Helicobacter pylori (H. pylori), sprawność fizyczna, niepłodność, epilepsja, starzenie się, menopauza, zespół metaboliczny, do regeneracji po zabiegach chirurgicznych, pobudzenie spowodowane znieczuleniem, stresem, zaburzeniami ruchowymi mimowolnymi (dyskineza późna), zmiany tętna, tachykardia, delirium, zaburzenia kontrolowania oddawania moczu, ból żuchwy, zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz w celu antykoncepcyjnym.

zl 3.63
Więcej info »;
Meshashringi

Meshashringi

The key component of Meshashringi (Gymnema/Gymnema sylvestre) leaves is gymnemic acid, which decreases the effect of sucrose when chewed, thus reducing the craving for sweet foods. Research shows that Meshashringi has a similar effect internally, by supporting the normal function of the specialized beta cells of the pancreas which secrete insulin and normalize blood sugar levels.

zl 0.72
Więcej info »;
Metaglip

Metaglip

Generic Metaglip is used for lowering blood sugar levels in combination with diet and exercise in patients with type 2 diabetes.

zl 2.18
Więcej info »;
Metformin

Metformin

Metformin stosowanym jako doustny lek przeciwcukrzycowy. Jest wykorzystywany w leczeniu cukrzycy typu 2, szczególnie jeśli towarzyszy jej nadwaga lub otyłość. Pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Leczenie jest skutecznie w połączeniu z dietą i fizycznymi ćwiczeniami. Lek może być stosowany samodzielnie lub razem z innymi lekami w leczeniu cukrzycy.

zl 1.57
Więcej info »;
Metformin Xr

Metformin XR

Metformin stosowanym jako doustny lek przeciwcukrzycowy. Jest wykorzystywany w leczeniu cukrzycy typu 2, szczególnie jeśli towarzyszy jej nadwaga lub otyłość. Pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Leczenie jest skutecznie w połączeniu z dietą i fizycznymi ćwiczeniami. Lek może być stosowany samodzielnie lub razem z innymi lekami w leczeniu cukrzycy.

zl 3.03
Więcej info »;
Micronase

Micronase

Generic Micronase is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. It may be used alone or with other antidiabetic medicines.

zl 1.96
Więcej info »;
Moringa

Moringa®

Moringa® is also used to reduce swelling, increase sex drive (as an aphrodisiac), prevent pregnancy, boost the immune system, and increase breast milk production. Some people use it as a nutritional supplement or tonic. Moringa contains proteins, vitamins, and minerals. As an antioxidant, it seems to help protect cells from damage.

zl 0.77
Więcej info »;
Nesina

Nesina

Nesina (alogliptin) jest stosowana z odpowiednią dietą i programem ćwiczeń w celu kontrolowania wysokiego poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Kontrolowanie wysokiego poziomu cukru we krwi pomaga zapobiegać uszkodzeniom nerek, ślepocie, problemom nerwowym, utracie kończyn i problemom z funkcjami seksualnymi. Właściwa kontrola cukrzycy może również zmniejszyć ryzyko zawału serca lub udaru mózgu.

zl 3.48
Więcej info »;
Nocdurna

Nocdurna

Nocdurna (Desmopressin) jest stosowany w leczeniu pacjentów, którzy budzą się 2 lub więcej razy w nocy w celu oddania moczu spowodowanej nocnym wielomoczem, stanem, w którym organizm wytwarza zbyt dużo moczu w nocy. Desmopressin jest stworzoną przez człowieka formą hormonu, który naturalnie występuje w przysadce mózgowej i reguluje wykorzystanie wody przez organizm.

zl 15.68
Więcej info »;
Onglyza

Onglyza

Generic Onglyza is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Generic Onglyza is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.

zl 17.42
Więcej info »;
Prandin

Prandin

Generic Prandin is used for managing type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. It is used in addition to diet and exercise to lower blood sugar in adults who cannot manage with diet, exercise, or diabetic medications alone. It may be used with other diabetes medicines.

zl 3.69
Więcej info »;
Precose

Precose

Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin.

zl 4.17
Więcej info »;
Rybelsus

Rybelsus®

Tabletki Rybelsus (semaglutide) to lek wydawany na receptę, stosowany u osób dorosłych z cukrzycą typu 2 w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi. Rybelsus można przepisać, gdy bezskutecznie stosowano inne leki przeciwcukrzycowe i należy go stosować razem z dietą i ćwiczeniami fizycznymi. Tabletki Rybelsus działają w celu obniżenia poziomu cukru (glukozy) we krwi, zwiększając ilość uwalnianej insuliny i zmniejszając wydzielanie glukagonu. Ten lek może również spowolnić opróżnianie żołądka po jedzeniu.

zl 74.06
Więcej info »;
Starlix

Starlix

Generic Starlix is used for lowering blood sugar levels in patients with type 2 diabetes. It used along with diet and exercise.

zl 3.62
Więcej info »;
Sugar-balance

Sugar-Balance®

Organic India Sugar Balance capsules are a natural blend of chemical free herbs, which help lower blood sugar levels, delay absorption of dietary sugars and improve insulin utilization. These completely herbal and organic capsules provide a healthy supplement to manage sugar levels in diabetics as well as those who have high sugar levels. Regular use of these capsules also prevent complications related with diabetes such as eye, kidney or heart related disorders.

zl 1.33
Więcej info »;
Tradjenta

Tradjenta

Tradjenta (linagliptyna) to doustny lek przeciwcukrzycowy, który pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Działa poprzez regulację poziomu insuliny wytwarzanej przez organizm po jedzeniu. Tradjenta stosuje się wraz z dietą i ćwiczeniami w celu poprawy kontroli poziomu cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2.

zl 13.07
Więcej info »;
Pozostając na naszej stronie automatycznie zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.