Return to homepageMental disorders

Strattera

Strattera

Generic Strattera lek sympatykomimetyczny o działaniu ośrodkowym. Może być skutecznie stosowany w terapii zaburzeń z deficytem uwagi i nadruchliwością ADHD. Preparat może poprawić koncentracji uwagi, koncentracji i kontroli emocjonalnej.

zl 3.05
Więcej info »;
Anafranil

Anafranil

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

zl 3.15
Więcej info »;
Aubagio

Aubagio

Teriflunomide jest stosowany w leczeniu nawracających postaci stwardnienia rozsianego u dorosłych (w tym klinicznie izolowanego zespołu, choroby nawracająco-nawracającej i czynnej choroby wtórnie postępującej).

zl 30.49
Więcej info »;
Brahmihills Vegie

Brahmihills Vegie®

Brahmihills 60 Vegie Capsules - a Hair care and Brain Tonic for Memory, Sleep Disorder,stress and Anxiety relief. Acts as a potent nerve tonic. Improves mental functions & longevity. Reduces anxiety & restlessness. Helps in assuring natural sleep. Helps to ease stress.

zl 0.87
Więcej info »;
Campral

Campral

Campral (acamprosate) wpływa na substancje chemiczne w mózgu, które mogą być niezrównoważone u osoby uzależnionej od alkoholu. Acamprosate działa poprzez przywrócenie tej równowagi chemicznej w mózgu u osoby uzależnionej od alkoholu, która niedawno przestała pić. Campral jest stosowany w celu utrzymania trzeźwości u osób dorosłych uzależnionych od alkoholu, które już nie piją alkoholu.

zl 4.79
Więcej info »;
Compazine

Compazine

Generic Compazine is used for controlling severe nausea and vomiting and treating schizophrenia. It is also used for the short-term (4 weeks) treatment of generalized nonpsychotic anxiety.

zl 3.41
Więcej info »;
Effexor Xr

Effexor XR

Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder.

zl 3.39
Więcej info »;
Geriforte

Geriforte

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.

zl 1.09
Więcej info »;
Haloperidol

Haloperidol

Haldol (haloperidol) jest stosowany w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych/nastroju (np. schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych). Ten lek pomaga Ci myśleć jaśniej, czuć się mniej nerwowo i brać udział w codziennym życiu. Może również pomóc w zapobieganiu samobójstwom u osób, które mogą wyrządzić sobie krzywdę. Zmniejsza również agresję i chęć krzywdzenia innych. Może zmniejszyć negatywne myśli i halucynacje.) Haloperidol może być również stosowany w leczeniu niekontrolowanych ruchów i wybuchów słów/dźwięków związanych z zespołem Tourette'a.

zl 1.57
Więcej info »;
Lamictal

Lamictal

Generic Lamictal is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.

zl 3.15
Więcej info »;
Latuda

Latuda

Lurazydon jest lekiem przeciwpsychotycznym. Działa poprzez zmianę działania substancji chemicznych w mózgu. Lurazydon stosuje się w leczeniu schizofrenii u dorosłych i nastolatków w wieku co najmniej 13 lat. Lurazydon stosuje się również w leczeniu epizodów depresji związanych z zaburzeniem dwubiegunowym (depresja maniakalna) u dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 10 lat.

zl 4.36
Więcej info »;
Loxitane

Loxitane

Generic Loxitane is an antipsychotic medication. It is used for treating schizophrenia.

zl 4.23
Więcej info »;
Mellaril

Mellaril

Generic Mellaril is used for treating mental disorder known as schizophrenia (a severe loss of contact with reality).

zl 2.82
Więcej info »;
Namzaric

Namzaric

Namzaric zawierające kombinację donepezilu oraz memantyn. Donepezil stosowany w leczeniu objawów otępienia, wskazaniem do stosowania leku są zaburzenia poznawcze w przebiegu otępienia w chorobie Alzheimera, otępienia mieszanego. Memantyna stosowany jako lek prokognitywny. Znajduje zastosowanie w leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Namzaric jest wskazany do do leczenia umiarkowanych i ciężkich postaci choroby Alzheimera.

zl 7.74
Więcej info »;
Paxil

Paxil

Generic Paxil lek przeciwdepresyjny z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek stosowany w leczeniu: zaburzeń depresyjnych, depresyjno-lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, zespołu lęku panicznego, fobii społecznej, zespołu lęku uogólnionego.

zl 4.36
Więcej info »;
Risperidone

Risperidone

Risperidone is used for treating schizophrenia or bipolar disorder. It is used to treat irritability caused by autistic disorder.

zl 2.13
Więcej info »;
Shankhpushpi Vegie

Shankhpushpi Vegie®

Shankhpushpi vegie capsules is considered to be the best memory enhancer as well as tonic to brain & nerves. Each capsule contains 240 mg of extract (as dry extract) from Shankhpushpi Whole plant (Convolvulus pluricaulis) (10:1) (equivalent to 2400 mg of Shankpushpi whole plant.) When assayed these capsules contain Bitters NLT 5%, Alkaloids NLT 0.4%. Since ancient times, it is used as a brain tonic especially for children. It's anxiolytic & anti-depressant activity helps in maintaining normal blood pressure. It's safety & neuro-protective activity helps in persons who are old to maintain their cognitive health.

zl 0.87
Więcej info »;
Thorazine

Thorazine

Generic Thorazine is used for treating certain mental or mood disorders (eg, schizophrenia), the manic phase of manic-depressive disorder, anxiety and restlessness before surgery, porphyria, severe behavioral and conduct disorders in children, nausea and vomiting and severe hiccups. It is also used with other medicines to treat symptoms associated with tetanus.

zl 2.18
Więcej info »;
Vitality

Vitality®

Vitality contains powerful anti-stress, anti-ageing antioxidant rich herbs that relieve stress & restore energy. Vitality provides increased life force, builds stamina & endurance, offers deep overall rejuvenation and speeds recovery from illness.

zl 1.33
Więcej info »;
Zoloft

Zoloft

Zoloft (sertralina) jest lekiem przeciwdepresyjnym w grupie leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Sposób działania sertraliny nadal nie jest do końca zbadany. Uważa się, że pozytywnie wpływa na komunikację między komórkami nerwowymi w centralnym układzie nerwowym i/lub przywraca równowagę chemiczną w mózgu. Preparat Zoloft stosuje się w leczeniu depresji, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń paniki, zaburzeń lękowych, zaburzeń stresu pourazowego (PTSD) oraz zaburzeń dysforycznych przedmiesiączkowych (PMDD).

zl 1.74
Więcej info »;
Abilify

Abilify

Generic Abilify is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder.

zl 2.90
Więcej info »;
Anafranil Sr

Anafranil SR

Generic Anafranil Sustained-Release is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

zl 9.38
Więcej info »;
Brahmi

Brahmi

Used in Ayurveda for centuries, BRAHMI (Bacopa/Bacopa monnieri) supports normal mental function, intellect, consciousness and spirit. According to the Alternative Medicine Review (March 2004), ‘Recent research has focused primarily on Bacopa's cognitive effects, specifically memory learning and concentration, and results support the traditional Ayurvedic claims.’ Brahmi is a nervine tonic that enhances learning, academic performance and improves mental ability.

zl 0.72
Więcej info »;
Buspar

BuSpar

Generic BuSpar is used for the short-term relief of anxiety symptoms.

zl 2.90
Więcej info »;
Clozaril

Clozaril

Generic Clozaril is used for managing schizophrenia in patients who do not respond to other medicines. It is also used to decrease the risk of suicidal behavior in certain patients.

zl 2.39
Więcej info »;
Depakote

Depakote

Generic Depakote is used for controlling certain types of seizures in the treatment of epilepsy. It is also used to treat the manic phase of bipolar disorders (manic-depressive illness) and to prevent migraine headaches.

zl 2.72
Więcej info »;
Geodon

Geodon

Generic Geodon is an antipsychotic medication. It works by changing the effects of chemicals in the brain. It is used to treat schizophrenia and the manic symptoms of bipolar disorder (manic depression).

zl 3.50
Więcej info »;
Geriforte Syrup

Geriforte syrup

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.

zl 239.39
Więcej info »;
Haridra

Haridra

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.

zl 0.72
Więcej info »;
Lamictal Dispersible

Lamictal Dispersible

Generic Lamictal Dispersible is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.

zl 2.83
Więcej info »;
Lithobid

Lithobid

Generic Lithobid is used for treating manic episodes in patients with bipolar disorder. It is also used to reduce the frequency and decrease the severity of manic episodes in patients with bipolar disorder.

zl 3.27
Więcej info »;
Melatonin

Melatonin

Ludzie stosują melatoninę w celu uregulowania wewnętrznego zegara. Stosuje się go do łagodzenia jet lagu, do dostosowywania cyklów snu u osób, których codzienne godziny pracy zmieniają się (zaburzenia ze względu na zmienne godziny pracy), a także pomaganie osobom niewidomym w ustalaniu cyklu dziennego i nocnego. Melatonina jest również używana do leczenia bezsenności; zespołu opóźnionej fazy snu (DSPS); zaburzenia snu fazy REM (RBD); bezsenność związana z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); bezsenność z powodu niektórych leków na nadciśnienie zwanych beta-blokerami; zaburzenia snu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem, porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną. Jest również stosowany jako środek wspomagający sen po zaprzestaniu stosowania leków benzodiazepinowych oraz w celu zmniejszenia skutków ubocznych po rzuceniu palenia. Niektórzy ludzie stosują melatoninę w chorobie Alzheimera lub utracie pamięci (demencja), chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), bezsenności spowodowanej lekami beta-blokerami, endometriozą, dzwonieniem w uszach, depresją lub sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD), łagodne zaburzenia psychiczne, niealkoholowa choroba wątroby, zespół chronicznego zmęczenia (CFS), fibromialgię, zespół niespokojnych nóg, chorobę zapalną zwaną sarkoidozą, schizofrenią, migreną i innymi bólami głowy, utratą wzroku związaną z wiekiem, łagodnym przerostem prostaty (BPH) zapalenie oskrzeli, zespół jelita drażliwego (IBS), utrata masy kostnej (osteoporoza), zaburzenia ruchowe zwane dyskretną dyskinezą (TD), kwas refluksowy, Helicobacter pylori (H. pylori), sprawność fizyczna, niepłodność, epilepsja, starzenie się, menopauza, zespół metaboliczny, do regeneracji po zabiegach chirurgicznych, pobudzenie spowodowane znieczuleniem, stresem, zaburzeniami ruchowymi mimowolnymi (dyskineza późna), zmiany tętna, tachykardia, delirium, zaburzenia kontrolowania oddawania moczu, ból żuchwy, zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz w celu antykoncepcyjnym.

zl 3.63
Więcej info »;
Mentat Syrup

Mentat Syrup®

Mentat Syrup® - a brain tonic made from potent Ayurvedic herbs like Ashwagandha, known to relive anxiety and induce calmness. It also improves mental concentration and alertness.

zl 54.35
Więcej info »;
Nootropil

Nootropil

Generic Nootropil jest środkiem nootropowym tj. psychotropowym lekiem, który poprawi bezpośrednio efektywność wyższych funkcji mózgu zaangażowanych w procesy poznawcze, takie jak te związane z uczeniem się, pamięcią, myśleniem i świadomością, zarówno w sytuacjach normalnych jak i rzadkich, przy czym nie jest uspokający z psychostymulantem.

zl 2.60
Więcej info »;
Paxil Cr

Paxil CR

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.

zl 5.66
Więcej info »;
Seroquel

Seroquel

Generic Seroquel jest to lek przeciwpsychotyczny atypowy stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

zl 2.66
Więcej info »;
Super Vegiehills

Super Vegiehills®

Green veggie formula contains: Spinach which is a rich source of dietary fiber as well as Iron which helps to treat anemia; Beet Root & Carrot containing beta-carotenes which act as the excellent tonic for eyes, skin and nerves.This formula may help to increase hemoglobin level; Cabbage contains antioxidant & anti-inflammatory properties which may help enhance immunity; Methi seeds contain anti-lipidemic properties which may help to control cholesterol levels.

zl 0.97
Więcej info »;
Trintellix

Trintellix

Trintellix to lek na receptę stosowany w leczeniu objawów dużej depresji. Trintellix można stosować samodzielnie lub z innymi lekami. Należy do klasy leków zwanych antydepresantami.

zl 17.42
Więcej info »;
Vitomanhills

Vitomanhills®

Ayurvedic Men’s Health Vitomanhills capsules have the aphrodisiac, rejuvenating properties of Ashwagandha, Safed Musli, Krounchbeej, Shilajit which may help promote sexual health and male vitality. The revitalising property of the herbs may help in physical strength & stamina. It may help reduce anxiety, fatigue & improving energy levels. It supports in toning of muscle. Also may help strengthen immunity.

zl 1.45
Więcej info »;
Zyprexa

Zyprexa

Generic Zyprexa is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar disorder (manic depression).

zl 2.40
Więcej info »;
Pozostając na naszej stronie automatycznie zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.