Viagra Super Fluox-Force

Sildenafil Citrate + Fluoxetine

Viagra Super Fluox-Force – is een complexe oplossing van twee ernstige problemen op een gebied van de gezondheid van de mens. Het heeft twee hoofdingrediënten: 100 mg sildenafil en 40 mg fluoxetine, deze combinatie van medicatie wordt gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen en voortijdige ejaculatie. Het is een uitvinding! Als u de erectie wilt versterken en de seksuele gebeurtenis te verlengen, is de beste oplossing om Viagra Super Fluox-Force nu online te bestellen.
more

Dosage

Package Size

Viagra Super Fluox-force

Producent

 • Centurion Laboratories / Fortune Healthcare Pvt Ltd / Sunrise Remedies Pvt. Ltd.

Ziektes

 • Erectile Dysfunction / Impotence / Premature Ejaculation

Sildenafil citraat en fluoxetine tablet

Waarvoor is dit medicijn?

SILDENAFIL, FLUOXETINE staat bekend om te helpen bij het behandelen van impotentie en voortijdige ejaculatie. Antidepressiva van de SSRI (selectieve serotonine en noradrenaline heropnameremmers) klasse met fluoxetine worden al lange tijd zonder label gebruikt om een voortijdig orgasme te behandelen. Het product is vrij nieuw en begin 2010 op de markt gebracht.

Wat zou mijn zorgverlener moeten weten voordat ik dit medicijn gebruik?

Uw zorgverlener dient te weten of u lijdt aan één van deze condities:

 • bipolaire stoornis of een familiegeschiedenis van een bipolaire stoornis
 • diabetes
 • oog- of zichtproblemen inclusief een zeldzame erfelijke oogziekte genaamd retinitis pigmentosa
 • hart- en vaatziekten, angina, hoge of lage bloeddruk, eerdere hartaanval of andere hartproblemen
 • nier- of leverziekte
 • nauwe kamerhoek glaucoom
 • beroerte
 • suïcidale gedachten of een eerdere poging tot zelfmoord
 • een ongewone reactie op sildenafil citraat, fluoxetine, andere geneesmiddelen, voedingsmiddelen, kleurstoffen of conserveringsmiddelen

Hoe neem ik dit medicijn in?

Neem dit geneesmiddel oraal in met een glas water. De dosis wordt meestal 1 uur vóór de seksuele activiteit ingenomen. U dient niet meer dan één dosis per dag in te nemen. Neem het medicijn niet vaker in dan voorgeschreven. Als u dit medicijn regelmatig voor enige tijd hebt ingenomen, stop dan niet plotseling met het gebruik ervan.

Overdosis: als u denkt dat u te veel van dit medicijn hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigif centrum of afdeling spoedeisende hulp.

OPMERKING: dit medicijn is alleen voor uw eigen gebruik. Deel dit medicijn niet met anderen.

Wat kan een interactie aangaan met dit medicijn?

Neem dit medicijn niet in met één van de volgende middelen:

 • cisapride
 • methscopolamine nitraat
 • nitraten zoals amylnitraat, isosorbide dinitraat, isosorbide mononitraat, nitroglycerine
 • nitroprusside
 • andere sildenafil producten (revatio)
 • andere medicijnen die fluoxetine bevatten zoals sarafem of symbyax
 • bepaalde dieetmedicijnen zoals dexfenfluramine, fenfluramine, phentermine
 • cisapride
 • medicijnen genaamd MAO-remmers zoals Carbex, Eldepryl, Marplan, Nardil en Parnate
 • pimozide
 • procarbazine
 • Sint-Janskruid
 • thioridazine
 • tryptofaan

Dit medicijn kan ook een interactie aangaan met het volgende:

 • bepaalde medicijnen tegen hoge bloeddruk
 • bepaalde medicijnen voor de behandeling van HIV infectie of AIDS
 • bepaalde medicijnen die gebruikt worden voor schimmel- of gistinfecties zoals fluconazol, itraconazol, ketoconazol en voriconazol
 • cimetidine
 • erytromycine
 • rifampicine
 • alcohol
 • aspirine en aspirineachtige medicijnen
 • carbamazepine
 • cyproheptadine
 • dextromethorfaan
 • flecaïnide
 • lithium
 • medicijnen tegen diabetes
 • medicijnen tegen migraine zoals sumatriptan
 • medicijnen om te slapen
 • medicijnen die bloedstolsels behandelen of voorkomen zoals warfarine, enoxaparine en dalteparine
 • metoprolol
 • NSAID's, medicijnen tegen pijn en ontsteking zoals ibuprofen of naproxen
 • fenytoïne
 • propafenone
 • propranolol
 • vinblastine

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle voorkomende interacties. Geef uw zorgverleners een lijst van alle medicijnen, kruiden, vrij verkrijgbare medicijnen of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook of u rookt, alcohol drinkt of illegaal drugs gebruikt. Sommige items kunnen een interactie aangaan met uw medicijn.

Waar moet ik op letten als ik dit medicijn gebruik?

Als u tijdens het gebruik van dit medicijn een verandering opmerkt in uw gezichtsvermogen neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of zorgverlener.

Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als de erectie langer duurt dan 4 uur of als het pijnlijk wordt. Dit kan een teken zijn van een ernstig probleem en dient meteen te worden behandeld om blijvende schade te voorkomen.

Als u na het innemen van dit medicijn symptomen hebt van misselijkheid, duizeligheid, pijn op de borst of pijn in de arm bij aanvang van de seksuele activiteit dan dient u af te zien van verdere activiteiten en zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw arts of zorgverlener.

Het gebruik van dit medicijn beschermt u of uw partner niet tegen HIV infectie (het virus dat aids veroorzaakt) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

U kunt slaperig of duizelig worden. Rij geen auto, gebruik geen machines en doe niets waarvoor u mentaal alert dient te zijn totdat u weet hoe u reageert op dit geneesmiddel. Ga niet snel staan of zitten, vooral als u een oudere patiënt bent. Dit vermindert het risico van duizeligheid of flauwvallen.

Alcohol kan invloed hebben op het effect van dit medicijn. Vermijd alcoholische dranken. Neem geen medicijnen in tegen hoesten, verkoudheid of allergieën zonder uw arts of zorgverlener om advies te vragen. Sommige ingrediënten kunnen mogelijke bijwerkingen verhogen.

U kunt een droge mond krijgen. Suikervrije kauwgom kauwen of op een hard snoepje zuigen en veel water drinken kan helpen.

Dit medicijn kan leiden tot een verhoging van de bloeddruk. Neem contact op met uw arts of zorgverlener, wellicht kunt u uw eigen bloeddruk en hartslag meten. Zoek uit wat uw bloeddruk en hartslag zou moeten zijn en wanneer u contact met hem/haar zou moeten opnemen.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen door dit medicijn?

Bijwerkingen die u zo spoedig mogelijk dient te melden aan uw arts of zorgverlener:

 • allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk of netelroos, zwelling van het gezicht, de lippen of tong
 • ademhalingsproblemen
 • veranderingen in het gehoor
 • verandering in het gezichtsvermogen, wazig zien, moeite met het onderscheiden van de blauwe en groene kleur
 • pijn op de borst
 • snelle, onregelmatige hartslag of verandering in de bloeddruk
 • koorts
 • langdurige of pijnlijke erectie (langer dan 4 uur)
 • epileptische aanvallen
 • griepachtige maagsymptomen zoals diarree, overgeven
 • suïcidale gedachten of andere stemmingswisselingen
 • abnormaal bloeden of blauwe plekken

Bijwerkingen die meestal geen medische zorg vereisen (informeer uw arts of zorgverlener als deze klachten aanblijven of hinderlijk zijn):

 • wazig zien
 • verandering in de eetlust
 • diarree
 • opvliegers
 • hoofdpijn
 • indigestie
 • misselijkheid
 • verstopte neus of loopneus

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle bijwerkingen. Neem contact op met uw arts voor medisch advies over de bijwerkingen.

Waar kan ik mijn medicijnen bewaren?

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur tussen de 15 en 30 graden Celsius (59 en 86 graden Fahrenheit) uit de buurt van warmte en direct licht. Niet invriezen. Gooi ongebruikte medicijnen na de vervaldatum weg.